Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema forntiden.

Skapad 2017-05-14 17:26 i Kyrkslättens skola Åre
Tema forntiden - från livets utveckling till järnåldern. En resa i tiden!
Grundskola 1 – 3 Svenska Bild SO (år 1-3) NO (år 1-3)
En resa i tiden från jordens uppkomst fram till järnåldern.

Innehåll

Förhistorisk tid - Forntiden

Vi ska arbeta med jordens uppkomst och om hur livet började. Vi ska också lära oss hur de första människorna på jorden levde. Vi ska jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.
Vi ska se hur en tidslinje är uppbyggd och var stenåldern, bronsåldern och järnåldern befinner sig på den.
Vi ska träna på att upptäcka spår i naturen, t ex spår av istiden, forntiden och tidiga bosättningar.

Mål

Jag ska kunna berätta något om livets utveckling på jorden.

Jag ska kunna berätta om hur människorna på sten-, brons- och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.

Jag ska kunna ge exempel på olika spår i naturen och i vårt språk från forntiden.

Jag ska kunna använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

Jag ska kunna använda en tidslinje för att berätta om utvecklingen under forntiden.

 

 

Arbetssätt:

 • Läsa i So boken Puls
 • Arbeta i Arbetsboken
 • Måla
 • Diskutera
 • Se filmer
 • Besök av Jamtlipedagog
 • Arbeta tillsammans med tidslinjen 
 • Tillsammans tillverka en stenåldersby av lera

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: