Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk-Årskurs 4

Skapad 2017-05-14 17:51 i Hallenskolan Mölndals Stad
Bråk, kap 9 MatteBorgen 4B
Grundskola 4 Matematik
När du och kompisarna ska dela rättvist på en pizza, så är det bra att veta hur stor del du ska få så att det inte blir bråk...

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Du ska kunna tolka bilder av bråk och skriva bråk med siffror. Du ska även kunna beskriva bråk genom att använda dig av bilder.

Du ska ha kännedom om några vanliga bråk, tex. 1/2, 1/3, 1/4, 1/10.

Du ska kunna jämföra och storlekordna bråk.

Utförande

Vi kommer att arbeta med olika bråk. Vi kommer att arbeta både praktiskt med bråkplattor och bråkplank och även teoretiskt i MatteBorgen 4B.
För att förstärka kunskaperna kommer läxor att skickas hem varje vecka.

Spela spel  - Elevspel -  skolplus i Ipad

Bedömning

Efter kapitlets slut kommer du att göra en diagnos. Denna diagnos ligger till grund för bedömningen liksom arbetet på lektionstid då även dialog med läraren kommer att värderas.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
    Ma
  • Centralt innehåll
  • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
    Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk år 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bilder av bråk
Avläsa bilder av enkla bråk ex ”Hur stor del av figuren är 1/4”
Kan visa delen av den hela. ex ”Färglägg 1/4 av figuren”
Utgår från delen och ritar hela figuren. Ex, du ser en fjärdedel av figuren, hur ser hela figuren ut?
Läsa och skriva bråk
Läsa och skriva bråk som uttrycks på olika sätt. Ex en sjättedel, 1/2, 1/3
Läsa och skriva bråk som uttrycks i blandad form ex en hel och en sjättedel, 1 1/2, 1 1/3
Omvandla bråk
Kan berätta hur många delar som är en hel Ex. 1= 4/4
Kan berätta hur många delar som är en halv 1/2 = 4/8
Jämföra bråk
Storleksordna bråk med lika nämnare 1/4, 2/4, 3/4
Storleksordna bråk med lika täljare och olika nämnare. 1/4, 1/6, 1/8
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: