Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Feelings and emotions.

Skapad 2017-05-14 17:55 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Engelska
Vårt sista tema i åk 4 kommer att handla om känslor.

Innehåll

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

vad de olika känslorna heter på engelska.. Känna igen dem på bild och benämna dem.

hur du skriver  en återberättande text om en känsla du upplevt.

hur man ställer frågor om hur någon mår samt hur du själv kan svara på en sådan fråga

 

 Så här kommer vi att arbeta:

sjunga sånger om känslor.

träna på nya  ord och begrepp muntligt och skriftligt för hand och digitalt.

skriva en kort text 

arbeta med arbetsblad om känslor.

träna på att uttala nya ord

ha klassrumsdiskussioner 

jobba enskilt, i par och i grupp

dramatisera 

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

deltar i aktiviteterna

använder de nya orden du lärt dig både i tal och skrift

skriver en återberättande text

deltar i diskussionerna 

 

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: