Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2017-05-14 20:32 i Smedby skola Hedemora
Grundskola 5 – 6 Historia
Arbetsområdet syftar till att ge dig kunskap om de århundraden som kommit att kallas Vasatiden - varför det kommit att benämnas så, hur människor levde då i jämförelse med hur det är idag, berömda och omtalade personer och händelser som tex. reformationen, upptäcktsresor, uppfinningar och hur det har påverkat oss idag.

Innehåll

Målbeskrivning

Du ska:

- veta varför den historiska tiden är benämnd så.

- känna till hur kungen- och kyrkans makt förändrades under tidsperioden.

- känna till någon av historierna om Gustav Vasa.

- känna till några stora händelser från tidsperioden; tex. boktryckarkonsten, reformationen

- förstå hur krigen påverkade människor ur olika samhällsklasser i Sverige.

 

Med hjälp av dina kunskaper ska du utveckla din förmåga att:

- kunna jämföra olika tidsperioder med varandra, tex då och nu- förstå och förklara hur olika händelser påverkade livet då.

- kunna beskriva hur levnadsvillkoren för män, kvinnor och barn såg ut på
Vasatiden och kunna jämföra detta med hur det ser ut i samhället idag.

- förstå och förklara hur olika händelser, personer etc. från den tiden påverkat hur vi har det idag.

- kunna använda källor av olika slag och samla och bearbeta information.

- kunna samtala kring ämnet och använda dina kunskaper i olika sammanhang.

 

Undervisning

Under arbetet med Vasatiden kommer du att arbeta med läroboksmaterialet "Boken om historia 2".

Där kommer du att läsa texter enskilt, i grupp och gemensamt i klassen.

Gemensamma diskussioner och resonemang omkring det vi lär oss och hur det kan kopplas till vår tid och tidigare tidsepoker.

Du kommer att få söka fakta om historiska händelser där vi diskuterar användbarheten i historiska källor.

Du kommer att få lyssna på lärargenomgångar.

Du kommer att få se filmer som berör området.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

- din förmåga att förklara hur händelser på Vasatiden påverkat hur vi har det idag.

- dina kunskaper om berömda och omtalade personer under Vasatiden som tex. Gustav Vasa, Martin Luther,

- dina kunskaper om viktiga händelser och uppfinningar under Vasatiden som t ex. reformationen, boktryckarkonsten

- din förmåga att använda/förstå historiska begrepp (ord), t.ex. kronologisk, katolsk, protestantisk, m.fl.

Hur bedömer jag?

- Jag bedömer utifrån ett skriftligt/muntligt prov i slutet av arbetsområdet.

- Dina diskussioner enskilt- eller i grupper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden och stormaktstiden

Historisk referensram

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kunskaper om olika tidsperioder, människor och skeenden.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Aspekt 2
Resonerar kring historiska händelser och dess konsekvenser.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Aspekt 3
Hur utvecklingslinjer påverkat vår samtid.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Källmaterial

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Hantering av källmaterial
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Reflektera över olika historiebeskrivningar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Likheter och skillnader i historiska framställningar.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Använda historiska begrepp för analys.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Använda historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: