Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans Skogsdagen

Skapad 2017-05-15 07:43 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Vi vill utmana barnen att upptäcka det som finns i skogen.

Innehåll

Strävansmål

  • Att barnen upptäcker det som finns i skogen.
  • Att barnen använder sina "spanarglasögon"
  • Att barnen ser likheter och olikheter i naturen 
  • Att barnen funderar på hur naturen benämns

VAD ska undervisningen utmana.

Vi vill utmana barnen i att upptäcka det som finns i skogen.
Vi vill utmana barnen att använda sina "spanarglasögon"
Vi vill utmana barnen att se likheter och olikheter i naturen
Vi vill utmana barnen att fundera på hur naturen benämns

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Hela barngruppen och alla pedagoger ska vara med.

Barnen har visat en nyfikenhet på att vara skogen.

Barngruppen har visat ett intresse för vad som finns i skogen.

Barngruppen har olika erfarenheter av att vistas i skogsmiljöer.

Undervisningen kommer att bedrivas på ett sätt som kan anpassas efter varje barns behov. 

Materialet som vi kommer att ha med oss kan användas både enskilt och i grupp.

 

Förberedelser:

Vi kommer att göra bildcollage över det som barnen ska få möjlighet att upptäcka i skogen. 

Vi kommer att gör nya bilder till varje tillfälle utifrån vad barnens upptäckter vid föregående skogsdag.

 

Aktiviteter:

Tillsammans med barngruppen eller med enskilt barn leta efter det som finns på bilderna. Fundera över vad det kan heta och om det liknar något annar som vi sett. Om det är ett löst material kan vi ta med oss det till förskolan. Om det sitter fast kan vi fota det för att minnas och reflektera . 

Efterarbete:

Vi kommer att använda oss av böcker och internet för att söka kunskap om det som väckt intresse. 

Vi kommer att använda materielet som vi hittat och tagit med oss tll förskolan till att skapa, odla och leka med.

Vi kommer att tillsammans reflektera över vad vi kan göra för bilder till nästa gång.

Vi kommer att s kriva lärloggar utifrån barnens upptäckterboch lärande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: