Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PROCENT, år 9 Vt-17

Skapad 2017-05-15 09:12 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundsärskola 7 Matematik Matematik

Innehåll

Områdesbeskrivning och undervisning

Procent

 Du ska kunna

 • begreppet procent och hur det används och uttrycks.


Metoder:

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner.
 • Vi kommer att använda oss av olika läromedel som t ex böcker, arbetsblad och digitala hjälpmedel.
 • Du kommer att få möjlighet att arbeta utifrån din nivå.

Mål och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • lösa problem,
 • använda ord, begrepp och symboler
 • använda metoder,
 • reflektera över rimlighet.

Visa lärande

Du kommer att kunna visa lärande genom

 • diskussioner,
 • arbetsuppgifter,
 • praktiskt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Begreppet procent och hur det används och uttrycks.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
MATEMATIK

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
 • Ma
Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma
Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser och annan matematisk information.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser och annan matematisk information.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser och annan matematisk information.
 • Ma
Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
 • Ma
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ettdelvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och ienkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ettändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och ivälutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: