Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speech

Skapad 2017-05-15 09:15 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Håll ett tal om en film som du tycker är bra. Sök information om filmen på internet och förbered en muntlig presentation. Framför ditt tal med hjälp av ex en powerpoint-presentation.
Grundskola 7 – 9 Engelska
You are supposed to give a speech on something you feel strongly about. Give your opinion on the matter, give examples and also incorporate other peoples's arguments. Try to be as convincing as possible and remember to use the phrases we've worked with.

Innehåll

You practiced giving your opinion on 'school uniforms' in the classroom. We looked at good words and phrases to use when you discuss something. They are on your blog. You are going to collect arguments for and against and then deliver your speech. When doing so you record yourself (film!) in the comfort of your own home. If you want to do it in school, let me know so I can arrange somewhere for you to sit.

Here are some examples of topics to choose from, but you may pick another one if you want.

vegetarian food, electric cars, school uniforms, Ban plastic bags!, capital punishment, no cellphones in school, child labour, separate schools for boys and girls, homework, more PE in school, Stop nuclear power.

 

Uppgifter

  • Speech

  • Speech

Matriser

En
GA engelska matris 7-9 LGR11

F
E
C
A
Tala och göra sig förstådd
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig väldigt enkelt, i viss mån begripligt och något sammanhängande. I samtal kan eleven uttrycka sig väldigt enkelt och i viss mån begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom försöker eleven välja och använda sig av strategier för att lösa problem i och förbättra samtalet.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I samtal kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar samtalet.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I samtal kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I samtal kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar samtalet och för det framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: