Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgårdsbesök 17/5 2017

Skapad 2017-05-15 09:52 i Å-mini förskola-fritidshem Unikum Piloter VT17
Förskola
Vi har tänkt att göra en sommarutflykt då barnen visar stort intresse för djur. Flera i gruppen har varit på Kosläpp med sina familjer.

Innehåll

 

 

BONDGÅRDSBESÖK

Onsdagen 17/5-17 åker vi till en bondgård med vår barngrupp.

Syftet med besöket är:

Att ta del av livet på en bondgård och se tex var mjölken kommer ifrån

Att få se vilka djur som bor på just denna bondgården

Att försöka få svar på de frågor från barnen som dyker upp vid besöket

 

Mål med besöket är:

Att öka vår kunskap kring bondgården och djuren

Att få en gemensam härlig naturupplevelse

Att ha roligt tillsammans

 

Packning att ha med oss:

Bröd, då vi får smaka på smör etc

Egen matsäck till allergiker

Kamera, första förband, våtservetter

Observera att ALLA måste ha hela stövlar då vi ska gå igenom en stöveltvätt för ev bakterier som inte får nå djuren. Det finns ett antal stövlar att låna hos bonden.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: