Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent vt 17

Skapad 2017-05-15 10:32 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Procent och bråk.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att använda metoder och lösa problem.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om bråk och procent. Vi  kommer att utgå från kap 5 i Uppdrag Matte 7.

Viktiga begrepp och metoder: Bråk, förlänga, förkorta, gemensam nämnare, decimalform, procent, procentform, räkna ut andelen, räkna ut delen, procentuell förändring, höjning, sänkning, nytt värde, förändringsfaktor, förhållande, proportion och proportionalitet.

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, göra uppdrag, räkna i boken samt lösa problem.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid avstämningar, i diskussioner i klassrummet och vid ett avslutande prov.

Elevinflytande

Under arbetsområdet så kommer vi att anpassa undervisningen så att du arbetar med uppgifter som är lagom stimulerande för den nivå som du befinner dig på just nu. Du kommer att få möjlighet att arbeta i din egen takt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt och bidrar till att formulera enkla matematiska modeller
Löser problem på ett relativt väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas.
Löser problem på ett väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som kan användas.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: