👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets egenskaper och kretslopp

Skapad 2017-05-15 11:06 i Lendahlsskolan Alingsås
Vattnets egenskaper och kretslopp.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vatten är nödvändigt för allt liv som vi känner till. I det här temat ska du få fördjupa dig i vattnets egenskaper och kretslopp.

Innehåll

Arbetsområde:

Vatten är nödvändigt för allt liv som vi känner till. I det här temat ska du få fördjupa dig i vattnets egenskaper och kretslopp.

 

Konkreta mål:

 Du ska kunna:

 • Förklara vattnets kretslopp
 • Beskriva vad en vattenmolekyl består av
 • Beskriva och förklara vattens tre olika former 
 • Förklara ytspänning
 • Förklara varför något flyter

 

 Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Använda partikelmodellen för att beskriva vattnets egenskaper
 • Förklara och gestalta vattnets kretslopp

 

Undervisning:

 För att du ska få träna dig i att beskriva och förklara vattnets egenskaper och kretslopp kommer vi att:

 • Läsa texter om vatten och svara på instuderingsfrågor
 • Titta på filmer
 • Ha genomgångar om alltings minsta delar och hur vattenmolekylen beter sig 
 • Gestalta vattens former i helklass
 • Göra ett grupparbete där ni gestaltar vattnets kretslopp

 

Viktiga begrepp: ytspänning, atom, molekyl, smältning, avdunstning, kondensation och stelning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Vattnets egenskaper och kretslopp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och förklara vattnets egenskaper
Du har beskrivit och förklarat vattnets egenskaper och till viss del använt dig av kemins begrepp.
Du har beskrivit och förklarat vattnets egenskaper med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har beskrivit och förklarat vattnets egenskaper med god användning av kemins begrepp.
Beskriva och förklara vattnets kretslopp
Du har beskrivit och förklarat vattnets kretslopp och till viss del använt dig av kemins begrepp.
Du har beskrivit och förklarat vattnets kretslopp med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har beskrivit och förklarat vattnets kretslopp med god användning av kemins begrepp.