Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt-17 Vi repeterar kända arbetsområden och lär lite nytt.

Skapad 2017-05-15 11:22 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundsärskola 1 – 9 Engelska
Du ska utveckla dina engelskkunskaper så att du känner att du kan berätta både muntligt och skriftligt om dig själv, föra enkla samtal och läsa enkel text.

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att förstå talad och skriven engelska och formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Centralt innehåll

Kunskapsmål

Du ska under vårt arbete utöka ditt ordförråd , veta när man använder a och an, is och are, have och has, can och can`t och hur substantiv förändras i pluralform.
Du ska både muntligt och skriftligt  kunna använda våra grammatiska regler som vi tränat på  och kunna skriva en berättelse om dig själv.  

Arbetssätt

Vi arbetar i våra läromedel , lyssnar på texter, ser på filmer och tränar på hur språket är uppbyggt med gemensamma skrivövningar. Det innebär både repetion och nyinlärning.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att ta ansvar för din språkinlärning ,din förmåga att muntligt och skriftligt hantera språket och din förmåga att redovisa ditt arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  GrSär lgr11
 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  En
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • skriva text för olika syften, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Samtal om vardagshändelser och bekanta och aktuella ämnen.
  En  7-9
 • Samtal om egna tankar och upplevelser
  En  7-9
 • Presentationer som är berättande, beskrivande och informerande.
  En  7-9
 • Beskrivande och informerande texter som förekommer i vardagen, till exempel instruktioner och nyhetsartiklar.
  En  7-9
 • Berättande texter
  En  7-9
 • Beskrivningar och meddelanden.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i tal och samtal i olika situationer medverka i att uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
  En  E 9
 • Eleven kan också medverka i att skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
  En  E 9
 • Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett delvis fungerande sätt.
  En  C 9
 • Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
  En  C 9
 • Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett väl fungerande sätt.
  En  A 9
 • Eleven kan också på ett väl fungerande sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
  En  A 9

Matriser

En
Engelska Grundsär år 7-9

Tala och samtala

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Samtala
Samtal i olika situationer
Du kan i samtal i olika situationer **medverka** i att uttrycka dig med ord, fraser och meningar.
Du kan i samtal i olika situationer uttrycka dig sammanhängande på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan i samtal i olika situationer uttrycka dig sammanhängande på ett **väl fungerande** sätt.
Tala
Tal i olika situationer
Du kan i tal i olika situationer **medverka** i att uttrycka dig med ord, fraser och meningar.
Du kan i tal i olika situationer uttrycka dig sammanhängande på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan i tal i olika situationer uttrycka dig sammanhängande på ett **väl fungerande** sätt.

Lyssna och läsa

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Lyssna
Sammanhängande talad engelska som består av bekanta ord
Du kan **medverka** i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska som består av bekanta ord.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska som består av bekanta ord.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska som består av bekanta ord.
Läsa
Texter som består av bekanta ord
Du kan **medverka** i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande engelska texter som består av bekanta ord.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande engelska texter som består av bekanta ord.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande engelska texter som består av bekanta ord.

Skriva

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Skriva
Skriva texter för att kommuncera i olika sammanhang
Du kan också **medverka** i att skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Du kan också på ett **delvis fungerande** sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Du kan också på ett **väl fungerande** sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: