Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Medier

Skapad 2017-05-15 12:16 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Medier kallas alla kanaler som sprider information, reklam eller underhållning. Det kan vara TV, radio, tidningar eller olika medier på internet. I det här arbetsområdet kommer vi lära oss mer om medier. Vilken roll spelar medier i samhället? Hur skulle vi klara oss utan medier? Hur vet jag om det jag läser, ser eller hör om är sant? Hur påverkas vi av medier? Många spännande frågor kommer vi att få svar på.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Det här ska du som elev lära dig

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

 • Ge exempel på olika typer av medier
 • Kunna definiera vad en nyhet är
 • Förklara vad tryckfrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet innebär och vilka gränser som finns för dessa
 • Diskutera vad sociala medier är och hur sociala medier påverkar oss
 • Förklara mediernas roll i en demokrati
 • Veta hur du ska agera källkritiskt
 • Kunna skilja reklam från information

 

Kunna använda dig av och förklara begreppen: Information, Kommunikation, Massmedier, Reklam, Propaganda, Journalist, Granska, Tryckfrihet, Censur

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha lärarledda lektioner.

Vi läser och går igenom texter ur vår samhällskunskapsbok.

Vi kommer under arbetsområdet ha ett stående inslag - veckans nyhet. Där vi turas om att lyfta fram en nyheter som hänt under veckan från tidningar, TV, radio, eller sociala medier.

Vi kommer att titta på UR skola.

 

Vi kommer att bedöma...

I detta arbetsområdet bedöms:

Begreppsprov - förklara ord

Din medverkan i diskussioner samt dina uppgifter i skrivhäftet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: