Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - "Robothand och sprattelgubbe"

Skapad 2017-05-15 12:58 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Teknik - "Robothand och sprattelgubbe"
Grundskola 4 – 6 Bild Teknik
Under en period framöver kommer vi i ämnet teknik arbeta med en konstruktionsuppgift som går ut på att tillverka en robothand och en sprattelgubbe. Under temats gång kommer du att få ta del av instruktioner, göra egna planeringar, skisser, ritningar, konstruktioner samt utvärdera ditt arbete.

Innehåll

Syfte

Under arbetets gång kommer du träna dig i att:

* följa en instruktion.

* göra en egen skiss,ritning och mall på en sprattelgubbe.

* upptäcka hur man kan förflytta en rörelse i en axel till en annan rörelse i en annan axel.

* utvärdera ditt arbete utifrån hur väl din ritning fungerade, hur funktionen blev och hur nöjd du är med utformningen.

* lösa problem och kunna göra verklighet av dina idéer.

* att självständigt driva ditt eget arbete framåt.

Innehåll (Centralt innehåll - kopplingar till läroplan)

Arbetssätt och arbetsformer

 I arbetet med att göra din egen robothand och sprattelgubbe kommer du att få:

* tillverka en egen robothand utifrån en given instruktion.

 (Till din hjälp får du sugrör, sax, tråd och tape. Vi samtalar om vad som får handen att röra på sig).

* rita en skiss på sprattelgubbens fram- och baksida.

(Där ska det framgå vad och hur del olika delarna ska röra sig).

* göra en testvariant för att kontrollera att skissen fungerar som du har tänkt dig.

* tillverka "sprattelgubben" så som det var tänkt.

* göra en en utvärdering av arbetsområdet och reflektera kring svårigheter och hur man kan utveckla dem. Du ska också tänka på hur väl du har lyckats och göra någon slags bedömning av ditt arbete.

Bedömning och dokumentation

Bedömningen av arbetet görs utifrån: -skiss på framsida och baksida -mallar -den färdiga sprattelgubben.

Den enskilda elevens arbete med sin robothand och sprattelgubbe (idé, problemlösning,utformning, handlingskraft), utvärdering och bedömning.

Din kunskapsutveckling förs in i matriserna nedan och valda arbeten sparas i portfoliopärmen alt. Unikum.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk Bl
Ämnesmatris Teknik 4-6 läsår 2015-2016

Teknik åk 5 - robothand och sprattelgubbe

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker i vardagen och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Konstruera
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbe går framåt.
Du ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbe går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbe går framåt.
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.

Tk Bl
Ämnesmatris Bild år 4-6 läsår 2015 - 2016

Bild 4-6

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniker, verktyg och material
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Reflektion
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: