Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2017-05-15 13:12 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Grundskola 5 Religionskunskap Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid. Denna tid kallas för Vasatiden för att mellan år 1523 - 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Vi ska lära oss om den här tiden och hur Sverige förändrades. Varför är Gustav Vasa den mest kända kungen i Sveriges historia? Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Innehåll

Målet med arbetsområdet:

Du kommer att få träna dessa förmågor:

procedurförmåga

 • Du funderar över historiska källor och ser kritiskt på dem.

begreppsliga förmåga

 • Du förstår och använder historiska begrepp som tillhör arbetsområdet.

analysförmåga

 • Du förklarar och beskriver hur händelser hänger ihop, vilka samband som finns och orsaker och konsekvenser.

Innehåll

 • Du ska kunna berätta om Stockholms blodbad.
 • Du ska känna till fakta om Gustav Vasa och hur han fick makten som kung.
 • Du ska veta någon anledning till varför vi firar Sveriges nationaldag 6 juni.
 • Du ska kunna berätta om några viktiga händelser under Gustav Vasas tid som kung.
 • Du ska veta vad reformationen var och vilka konsekvenser den fick.
 • Du ska kunna berätta om Gustav Vasas barn, framförallt hans tre söner som blev kungar.
 • Du ska känna till hur det var att leva i Sverige under Vasatiden, på landet och i staden.
 • Du ska kunna berätta Sala silvergruva och varför det var viktigt för Sverige att det fanns en silvergruva i landet.
 • Du ska kunna nämna några spår från Vasatiden som finns kvar fortfarande idag.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Lärarledda genomgångar
 • Läsa texter och svara på frågor
 • Se filmer
 • Diskutera i mindre och större grupp

 

Detta kommer att bedömas:

 • Hur du förklarar och resonerar kring orsaker och konsekvenser av olika händelser och handlingar under Vasatiden.
 • Hur du förklarar och beskriver olika spår som finns kvar från Vasatiden.
 • Hur du använder historiska begrepp som tillhör tiden.

 

Så här kommer bedömningen att ske:

 • I diskussioner och i arbetet under lektionstid
 • Skriftligt prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: