Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Teknik Brokonstruktioner

Skapad 2017-05-15 14:24 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Mall att skapa egen LPP enligt Oskarshamnsmodellen. Gör så här: Kopiera mallen och koppla till önskade ämnen i lgr11 samt välj åldrar på eleverna den ska användas för. Spara utkast och gå sen in och fyll på med innehåll - i de vita fälten. Rubrikerna ska vara kvar. OBS! Du behöver inte skriva in kursplanernas delar utan kan koppla till dem via "koppla" knappen.
Grundskola 3 – 4 Teknik
Tänk att det finns så många olika sätt att bygga broar. Du ska få lära dig om några olika konstruktioner.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är: Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är: (Läraren refererar här till kursplanens syftestext och texten som beskriver det centrala innehållet för aktuellt ämne. Läraren anpassar textens innehåll och omfattning till om det är en lärarversion eller elevversion av LPP:n. (OBS! Koppla direkt till kursplanens syfte och/eller centralt innehåll med "Koppla"-knappen nedan. Delar av kursplanen som ej är kopplingsbar går bra att klippa och klistra in i den här rutan också.)

Arbetssätt och undervisning

Under tre veckor kommer vi att arbeta med olika brokonstruktioner. Vi kommer lära oss att det finns olika sorters broar och att det finns olika byggmaterial. Vi kommer att:

 • Se korta filmer och diskutera dem.
 • Tillverka vår egen bro (grupparbete).
 • Diskutera hållfasthet och stabila konstruktioner.
 • Läsa om hur teknik har utvecklats och reflektera över ny teknik.
 • Teknikspana i klassrummet och hemma.
 • Reda ut ord och begrepp som vi stöter på under arbetets gång.
 • Göra en enkel dokumentation av arbetet.

Visa vad du lärt dig

Genom att aktivt delta i grupparbetet och i klassrumsdiskussioner visar du din kunskap. 

Tidsram

Tre veckor 

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: