Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsprojekt hösten 2017

Skapad 2017-05-15 14:37 i Vintrosa förskola Örebro
Nytt läsår, ny grupp, nya barn....Vi behöver jobba extra med att alla ska känna sig trygga hos oss i förskolan.
Förskola
Nytt läsår, ny grupp, nya barn! Vid starten av en ny termin och ett nytt läsår behöver vi arbeta extra mycket med att alla barn och pedagoger ska känna sig trygga hos oss i förskolan. Det är viktigt att alla barn som går hos oss på Vintrosa och Latorps Förskolor känner trygghet, både med oss pedagoger men även tillsammans med de andra barnen i barngruppen. Därför har vi valt att hela förskolan tillsammans börjar terminen med ett trygghetsprojekt. Utifrån barngruppernas behov kommer projektet hålla på olika länge och innehållet kommer se olika ut.

Innehåll

NULÄGE

Hur ser det ut i barngruppen idag? Vilka behov ser vi? Vad är barnen intresserade av? (Observation/närgranskning samt trygghetskartläggning utifrån befintligt material)

BRAINSTORMING MED BARNEN

Vad vet barnen redan idag? Brainstormingen dokumenteras kort (foto på kladd, pic collage, tankekarta etc...) Vad säger barnen/vad ser vi att de redan gör för att skapa/ha trygghet?

 

SYFTE

Alla barn och pedagoger deltar i arbetet ”Från JAG till VI”. Barngrupperna varierar i åldrar, förmågor, intressen och behov.

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig/ta med sig? Nedanstående är exempel, tänk till vad ni vill att era barn/er barngrupp utvecklar/lär sig...

  • Trygghet
  • Empati
  • Turtagande
  • Kompisarnas namn
  • Hänsyn
  • Samspel

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot? Välj ut max fem stycken ur delen med normer och värden och bocka av nedan.

 

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor och skapa det klimat vi vill ha? Nedanstående är exempel! Vissa ingår i det systematiska kvalitetsarbetet och andra kan ni skapa utifrån er barngrupps behov och förutsättningar. Skriv det som passar er grupp/verksamhet. (De obligatoriska är fetmarkerade).

Tidiga utvecklingssamtal för att fånga upp vårdnadshavarnas tankar och åsikter.

Trygghetskartläggning enligt mall.

Aktivitetsplan enligt mall för gruppen/avdelningen utifrån kartläggningen.

Genomgång av rutiner enligt mall.

Vid terminens start arbetar vi med att ha tydliga rutiner. Vi vill att barnen ska möta en tydlighet i hur dagen ser ut hos oss.

Bilder – Bildstöd vid samling (rutiner och aktiviteter).

Foton på barnen till Whiteboardtavlan (används vid gruppindelningar och närvaro/frånvaro).

Egen plats i hallen, vid samling och i matsalen.

Foto + namn på hylla i hallen.

Foto vid matbordet.

Foto på mattan vid samling.

Veckoschema/Detaljplanering.

Vid planerad aktivitet ställs material fram innan aktiviteten påbörjas.

Vi gör under en lång period samma sak varje dag och klär rutinerna i ord samt förstärker med bilder och tecken.

Vi delar upp gruppen i små grupper för att barnen lättare ska bli sedda och våga ta plats och för att vi ska kunna genomföra lärtillfällen under lugna former.

Till att börja med fokuserar vi på namnövningar så att alla vet namnet på kompisarna och på oss pedagoger.

Vi erbjuder barnen ett språk och olika verktyg att använda vid konfliktlösning.

Vi har gruppstärkande aktiviteter för att skapa en vi-känsla och för att se varandra.

Vi gör övningar för att träna samspel, turtagning, hänsynstagand och empati mellan barnen och det gör vi på förskolan, på gården, i skogen och i gymnastiksalen.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Pedagoger - Var är vi och hur går vi vidare? (Kontinuerlig dokumentation som skrivs in under varje reflektionstillfälle i reflektion och analysfältet i Unikum)

Barn - Vad säger och visar barnen? Har vi fått med deras tankar och ideer?

 UTVÄRDERING VID PROJEKTETS SLUT

Vad har vi gjort?, vad har hänt i gruppen?, vad tycker/upplever barnen?, vad har vi lärt oss och vad behöver vi utveckla/förändra i vårt vidare arbete?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: