Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva och läsa dikter

Skapad 2017-05-15 16:16 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde kommer du att få prova på att skriva dikter på olika sätt och även att läsa och tolka dikter.

Innehåll

Arbetssätt

Under arbetsområdet kommer du att få ta del av olika slags dikter. Du kommer att få träna på att läsa dem och tolka dem, både enskilt och tillsammans med andra. Du kommer också få prova på att skriva dikter på olika sätt för att slutligen skriva en egen dikt med hjälp av de tips du fått under arbetsområdet. 

 

Bedömning

Din delaktighet under lektionstid är viktig. Jag bedömer hur delaktig du är i samtal och att du försöker tolka och förstå dikterna även om det ibland kan vara svårt. Du kommer också att få visa dina kunskaper enskilt genom att skriva ner dina tankar. 

Du bedöms även i hur du tar dig an de olika skrivuppgifterna och försöker skriva dikter utifrån de olika skrivuppgifterna. 

Din slutuppgift bedöms också genom att jag ser hur du använder dig av de metoder du fått under arbetsområdet. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Läsa och skriva dikter

Du behöver träna mer på detta
Du klarar detta på en godtagbar nivå
Du klarar detta på mer än godtagbar nivå
Läsa och tolka dikter tillsammans
Du har läst dikter och tillsammans med kamrater tolkat dikten.
Läsa och tolka dikter på egen hand
Du har själv funderat på och tolkat dikterna vi läst i klassen.
Skriva dikt
Du har provat på att skriva olika slags dikter utifrån de olika övningar vi gjort gemensamt i klassen.
Skriva dikt
Du har som slutuppgift skrivit en egen dikt där du tagit hjälp av de metoder vi tränat på under arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: