Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och biologi - maskar vt 2017

Skapad 2017-05-15 16:45 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Vi utgår från barnens intresse för djur som finns i vår närmiljö och lär oss mer om maskar och deras roll i naturen.

Innehåll

BAKGRUND

När vi gick på utflykt till skogen hittade barnen en mask på vägen. barnen var väldigt fascinerade av masken och nyfikna på vad den gjorde. Vi beslöt oss för att utmana barnens intresse och se vad vi kunde lära oss mer om maskar och deras funktion i naturen.

MÅL

Övergripande syfte med detta tema är att barnen ska få ett ännu större intresse för djur och natur i vår närmiljö med utgångspunkt i maskar.

METOD - GENOMFÖRANDE

Barnen kommer att få berätta det de vet om maskar och tillsammans kommer vi att lära oss mer.

Vi kommer att samtala om detta på samlingar tillsammans med hela barngruppen.

Vi kommer att se filmer om maskar och prata om maskar.

Göra i ordning ett eget maskhus (wormworld).

Gå till skogen och leta efter maskar som får flytta in i maskhuset.

Kan vi hitta olika maskar?

Ta hand om maskarna i maskhuset.

Observera och sätta ord på vad maskarna gör i maskhuset.

Släppa ut maskarna igen och se vad som hänt med jorden i maskvärlden. 

DOKUMENTATION

Vi kommer dokumentera genom bilder och text på unikum.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Utvärderingen sker fortlöpande.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: