Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikdag torsdag v.20

Skapad 2017-05-15 16:53 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Teknik
Under en dag, torsdag v. 20, så kommer ni att få arbeta med teknik. Teknik är det som ligger bakom det mesta som du ser runt omkring dig- din mobil, huset som du bor i, vägen som du går på till skolan och lampan som hänger i taket.

Innehåll

Varför ska jag lära mig detta?

För att du använder teknik varje dag. Du är beroende av tekniken och att den fungerar. Om något går sänder eller behöver lagas är det därför bra att veta hur de fungerar. 

Vad ska jag lära mig?

Programmering: Grunderna i programmering och hur programmering kan användas för att skapa spel eller appar. 

Äggfallskärm: Hur olika material och konstruktioner kan användas för att hindra att utjämna tryck och hastigheter. 

Bro av sugrör: Hur olika material och konstruktioner kan användas för att bygga en hållbar bro som klarar tryck och avstånd. 

Hur ska jag lära mig?

Genom att göra skisser/planer, testa material, göra prototyper och en färdig produkt. 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Genom att dokumentera ditt arbete under dagen med bilder och text eller filmer. Detta ska lämnas in på classroom i slutet av dagen. 

Förmågor

Under dagen kommer du att tränas i din projekt och organiseringsförmåga samt din förmåga att pröva och ompröva olika idéer. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknikdag torsdag v.20

Teknik

Bedömningsunderlag saknas
Du har inte gjort/lämnat in uppgiften
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: