Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-05-15 18:13 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Vårt arbetsområde inom tema vatten
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med tema "Vatten". Vatten finns runt omkring oss i många former - som den is vi halkar omkring på eller de våta bassänger vi besöker, i dimman över marken och i de vackra snöflingorna som faller ner från himlen. Det kan kännas varmt och kallt. Hur kommer det sig?

Innehåll

Undervisning, vi ska lära oss:

 • hur vattnets kretslopp fungerar.
 • vattnets olika former, fast, flytande och gas.
 • vattnets betydelse för allt liv på jorden.

 

Undervisning, hur vi lär oss:

 • tittar på film
 • läser texter
 • diskuterar
 • ritar/målar kretslopp och vattnets olika faser
 • arbeta enskilt och i grupp

 

Undervisning, vad som kommer bedömas: 

 • Vattnets olika former: Fast, flytande och gas.Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering,smältning och stelning.

Ord och begrepp som kommer användas:

 • kokning
 • kondensering
 • avdunstning
 • smältning
 • stelning av vatten

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Vatten

På väg
Godtagbara kunskaper
Nästa steg (kunskapskraven i årskurs 3).
Mål
Du ska veta vilka olika former vatten kan finnas i.
Du kan med stöd vattnets olika former.
Du kan vattnets olika former.
Vattnets olika former: Fast, flytande och gas.Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering,smältning och stelning.
Mål
Du kan med stöd dokumentera de olika faserna genom att rita och skriva om dem.
Du kan dokumentera de olika faserna genom att rita och skriva om dem.
Du kan dokumentera dina experiment genom att rita och skriva om dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: