Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP - Svenska

Skapad 2017-05-15 18:43 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundsärskola 4 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Syfte

 Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva.

Genom undervisning i svenska ska Ebba ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 • Läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier.

 

Vi kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor att:

 • Med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll. Genom att svara på frågor om innehållet visar du din förståelse för texterna.
 • Bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
 • Jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.

 

Vi kommer att arbeta med:

 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Att lyssna på sagor och berättelser och återberätta med hjälp av bildstöd i olika samtalssituationer.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • ..
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: