Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2- område 9. Bråk, textuppgifter samt talföljder

Skapad 2017-05-15 18:49 i Slöingeskolan Falkenberg
Arbetsområde bråk, textuppgifter och talföljder. Efter arbete i läroboken Eldorado
Grundskola 2 Matematik
Ett arbetsområde som behandlar bråk, textuppgifter och talföljder.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Problemlösningsförmågan

Bråk- att kunna visa vilket bråk som är störst, ex. 1/10 eller 1/4 av samma helhet.

Textuppgifter- att lösa textuppgifter genom att använda sig av rita som lösningsmetod

Talföljder- att lista ut reglerna för olika talföljder

Begreppsförmågan
Bråk-att kunna skilja på fjärdedelar och fyra olika stora delar.

Textuppgifter-att t. ex. möta begreppen hälften, fler än och lika många

Talföljder-att beskriva vad som gäller för en talföljd

Metodförmågan
Bråk- att veta att man delar hälften av hälften för att få en fjärdedel

Textuppgifter- att arbeta enligt fingerfemman

Talföljder- att fortsätta talföljder

Resonemangsförmågan
Bråk- att kunna visa vad som händer om nämnaren i ett bråk blir större eller om säljaren ökar i storlek.

Textuppgifter- att argumentera för vilka fakta som behövs för att kunna lösa varje uppgift

Talföljder- att förklara varför en viss regel gäller

Kommunikationsförmågan
Bråk- att visa t. ex. fjärdedelar på ili på bilder, ka sätt. Ex. genom att klippa fjärdedelar, markera fjärdedelar på bilder av olika figurer, rita olika bråk, samt skriva bråken och muntligt namnge dem.

Textuppgifter- att rita sina lösningar, skriva på mattespråket och redovisa muntligt

Talföljder- att beskriva en talföljd konkret, muntligt, samt skriftligt med tal

Bedömning - vad och hur

VAD

Du ska kunna: 

Bråk:
-dela enkla figurer i halvor och fjärdedelar
-skilja på t.ex en fjärdedel och fyra olika stora delar
-inse att storleken av t. ex en fjärdedel beror på helheten som delats
-begreppen säljare och nämnare, tolka biled av bråk, samt kunna skriva tal i bråkform

Textuppgifter:
-välja ut de fakta som behövs för att lösa en uppgift och då utesluta onödig fakta
-uppfatta när det saknas nödvändig fakta och avgöra vad de ytterligare behöver veta för att uppgiften ska kunna lösas
-använda sig av "rita enkelt" för att lösa textuppgifter

Talföljder
- fortsätta en enkel talföljd med given regel
-uppfatta och skriva regeln till en enkel talföljd och sedan fortsätta talföljden
-konstruera en egen talföljd och skriva regeln till den
-avgöra när en enkel serie tal inte är en talföljd

Hur visar du att du kan:

 • deltar i samtal och visar att du kan resonera (en till en, i par och helklass)
 • i diagnoser
 • i ditt arbete på matematiklektionerna

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta med:

 • diskussioner och resonemang kring arbetsområdet
 • konkret material
 • matteboken
 • arbetsblad
 • problemlösning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: