Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Celler vt-17

Skapad 2017-05-15 20:17 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Biologi
Allt levande består av celler. Du kommer att lära dig hur en växtcell och djurcell är uppbyggda och hur de olika delarna inuti en cell samarbetar för att allt liv på jorden ska finnas.

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med:

 •  Lektionsgenomgång från boken "Forskning gav ny syn på livet" s. 13- 14  samt "Celler i samarbete" s. 230 - 237. (Light boken s. 11-12 och 153 - 158 )
 • Se på filmer 
 • Laboration - Lär dig använda mikroskopet och titta på urdjur.
 • Laboration - Se på celler
 • Skriva laborationsrapport

Hur får du visa ditt lärande:

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Ditt resultat på  läxförhör
 • Ditt resultat på labbrapporten

Bok-, film- och länktips:

Biologiboken;

 • "Forskning gav ny syn på livet" s. 13- 14 (Light boken s. 11-12)
 • "Celler i samarbete" s. 230 - 237 (Light boken s.153 - 158)

Länktips:

Fakta om celler: http://www.1177.se/Vastmanland/Tema/Kroppen/Kroppens-byggstenar/Celler-och-vavnader
Fakta om celler; http://www.naturvetenskap.org

Filmer från SLI

Utflykter till livets kärna: Fabrikerna (7 min): http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=U102124-02
Utflykter till livets kärna: Cellstaden (7 min): http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=U102124-01
Stamceller 25 min;http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=310145222-3

 

 

Uppgifter

 • Laboration - Se på celler

 • Biologilaboration - Se på celler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Laboration - Se på celler

Laboration - Se på celler

F
E
C
A
Genomförande
Du har inte genomfört laborationen eller du följer inte laborationsbeskrivingen.
Du genomför laborationen efter laborations beskrivningen.
Säkerhet
Du har inte genomfört laborationen eller du genomför inte laborationen på ett säkert sätt.
Du genomför laborationen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Resultat
Du har inte redovisat dina resultat tillräckligt.
Du har redovisat en bild på en växtcell och en djurcell saknar text till bilderna eller saknar någon bild.
Du redovisar både växtcellen och djurcellen på ett tydligt sätt med hjälp av text och bilder.
Du redovisar både växtcellen och djurcellen på ett väl genomtänkt sätt, så att det blir tydligt med text och bilder.
Slutsats -
Begrepp och resonemang
Du har inte kopplat ihop resultatet med någon av frågeställningarna i slutsatsen.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett enkelt sätt. Du har visat att du har viss förmåga att använda begreppen.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett utvecklat sätt. Du har visat att du har förmågan att till viss del kunna förklara begreppen och använda dina kunskaper i nya sammanhang.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett vetenskapligt korrekt sätt. Du har visat att du har förmågan att till viss del kunna förklara begreppen och använda dina kunskaper i många nya sammanhang.
Felkällor
Du har inte angivit några felkällor.
Du anger någon felkälla och förklara hur man kan undvika den.
Du anger flera felkällor som är kopplade till den här undersökningen och motiverar varför det är felkällor.
Du anger flera felkällor som kan kopplas direkt till undersökningen och motiverar varför det är felkällor. Du ger även förslag på hur den här undersökningen kan göras på ett annat sätt eller ger förslag på en ny frågeställning utifrån ditt resultat.
Källor
Du har inga källor angivna.
Du har en källa angiven
Du har tagit del av kunskapen via flera källor. Vissa källor angivna.
Du har tagit del av kunskapen via många källor. Alla källor angivna och de har även kort källkritik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: