Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa åk 6 2017

Skapad 2017-05-15 21:14 i Kristinedalskolan Stenungsund
Europa
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Geografi Musik Bild Svenska
I vår följer vi Geografens Testamente och Holgers kamp mot svartgeograferna! Vi arbetar och lär oss om vår världsdel Europa!

Innehåll

 

Undervisningen - så här kommer vi att arbeta

 • Med skönlitteratur boken Fröken Europa + diskussioner och frågor till den
 • Vi utgår från filmen "Geografens Testamente" och följer resan i Europa.
 • Med lärobok om Europa - kartkunskap/namngeograf
 • Fördjupning kring kartor, söka fakta, planera/genomföra en presentation
 • Vi gör resebroschyrer och jobbar med layout.
 • Arbete där eleverna gruppvis redovisar olika europeiska musikgenrer. 

Bedömning

Detta ska eleverna kunna:

 • Skall kunna använda olika begrepp inom geografiämnet, så som topografi, naturlandskap, kulturlandskap, kust, bergskedja, naturtillgång, export, import...
 • Ha grundläggande kunskaper om Nordens och Europas namngeografi
 • Resonera kring enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
 • Känna till hur det är att leva i olika delar av Europa (norr, söder, väst, öst och de centrala delarna)
 • känna till några musikgenrer

Så här ska de visa det:

 • Arbeten med Europas karta
 • Göra presentationer kring lektionerna med hjälp av stödord och bilder 
 • Skriftliga inlämningsuppgifter, t ex instuderingsfrågor på text eller film
 • I grupp göra en presentation kring musikgenrer

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetets gång, under lektioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: