Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medborgare med rätt att påverka vt 2017

Skapad 2017-05-15 21:30 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Skriva krönika
Grundskola 7 – 9 Svenska
Inte alla länder tillåter att man ifrågasätter eller är kritisk, men som medborgare i Sverige har du rätten att påverka det samhälle du lever i. Gör det - skriv en krönika!

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts." (ur Lgr 11 - läroplan för grundskolan) 

Den tänkta mottagaren är ungdomar i din egen ålder - 8:1. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

* Hur väl du kan anpassa ditt språk till syfte och mottagare (påverka/övertyga någon i din egen ålder).  Typ ungdomstidning till 8:1.

* Hur väl du kan anpassa dig till genren krönika när det gäller disposition av texten och olika texttyper som ingår i krönikan (argumenterande text, berättande text, utredande text samt instruerande text)

Om du kan ge omdömen om en kamrats text samt bearbeta egen text utifrån kamratrespons.

 

Utförlig instruktion och mall för kamratrespons finns på sites.

 

 

Matriser

Sv
Bedömningsmatris

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
...utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Skriva krönika
Du kan skriva en krönika med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en krönika med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en krönika med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ny aspekt
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Kamratrespons
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: