Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv

Skapad 2017-05-15 22:33 i Bringsta skola Nordanstig
Fjärilars liv är ett NTA tema där man får följa en fjärils livscykel.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

I det här temat kommer du att få följa en tistelfjärilslarvs utveckling till en vacker fjäril.

 

Innehåll

Centralt innehåll

Vi kommer att ta upp dessa centrala innehåll i undervisningen.

Kunskapskrav att minst uppnå i årskurs 3

Arbetssätt

Vi kommer att undersöka, observera, göra förutsägelser, dokumentera, dra slutsatser och reflektera. Det kommer att ske både muntligt och skriftligt. Vi kommer att arbeta med faktatexter och skönlitteratur.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3

Matriser

NO
Fjärilars liv

Jag har förmågan att:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Granska - ta ställning-kommunicera
beskriva och förklara
ta ställning och motivera
söka och granska information
samtala och diskutera
Genomföra systematiska undersökningar
sortera
ställa frågor
formulera hypoteser
planera en undersökning
genomföra en undersökning
tolka resultat och dra slutsatser
utvärdera en undersökning
dokumentera och diskutera
observera
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: