Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö.

Skapad 2017-05-15 22:37 i Bringsta skola Nordanstig
I det här temat kommer du att få följa en växt, under hela dess livscykel, från frö till frö. Du kommer att få lära dig, så, gallra, pollinera, skörda och mycket annat.
Grundskola 3 Biologi
I det här temat kommer du att få följa en växt, under hela dess liv, från frö till frö. Du kommer att få lära dig att så, gallra, pollinera med hjälp av ett bi, skörda och mycket annat.

Projektet är en NTA låda.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

¤ använda biologiska kunskaper för att granska information, kommunicera, ta ställning till frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

¤ genomföra systematiska undersökningar

¤använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska sammanhang i naturen och smahället.

Konkretisering av mål


Vi ska studera/lära oss:
¤ att organismer går igenom bestämda stadier som är en del av den process vi kallar livscykel.
¤ att levande varelser är beroende av varandra; till exempel, växter är beroende av bin för att pollineras.
¤ att mätningar, anteckningar och diagram hjälper oss att beskriva en växts livscykel och vilka faktorer som påverkar deras tillväxt och utveckling.Arbetssätt

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Bedömning

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: