Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 Magic - Kapitel 17-25

Skapad 2017-05-15 22:52 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 5 Engelska
Du kommer att lära dig att förstå och skriva engelska texter

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

      *  Att läsa engelska och att förstå vad du läser

 • Att lyssna på talad engelska och förstå vad som sägs
 • Att tala engelska och tänka på vem kommunikationen riktar sig till och i vilket sammanhang (informella samtal och muntliga presentationer)
 • Att skriva enklare text på engelska
 • Nya ord, fraser och uttryck
 • Grammatik
 • Hur livet ser ut för människor i olika engelskspråkiga länder

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

      *  Öva uttal

 • Lära oss nya ord genom glosläxor
 • Öva på samtal samt på att hålla muntliga presentationer
 • Lyssna på talad engelska, upplästa texter och sånger
 • Översätta olika typer av texter och förstå innehållet i dem
 • Läsa olika typer av texter på engelska
 • Skriva kortare texter kopplade till bilder samt enklare brev och e-post
 • Öva på hur vi gör för att uttrycka oss om vi inte hittar rätt ord - Hur gör vi oss förstådda? 
 • Öva på engelsk grammatik genom Workbook, gemensamma genomgångar och Magic online

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Vid läxförhörstillfällen

Genom diagnostiska tester

Via daglig muntlig interaktion (samtal) och vid muntliga presentationer

Genom skriftliga uppgifter till exempel brev 

Genom att följa olika instruktioner

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Ämnesmatris - Engelska 4-6

Läsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan välja och använda någon strategi för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du förstår det mesta av innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du förstår både helhet och detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du läser.
Lyssna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet i tydligt talad enkel engelska. Du kan välja och använda någon strategi för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i tydligt talad enkel engelska. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du förstår både helhet och detaljer i olika sammanhang i tydligt talad enkel engelska. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Skriva
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du skriver olika texter och skriver till andra. Du använder dig av någon strategi som gör att du blir förstådd när du skriver till andra.
Du formulerar dig enkelt, ganska varierat och till viss del sammanhängande när du skriver olika texter och skriver till andra. Du använder dig av några strategier som gör att du blir förstådd när du skriver till andra.
Du formulerar dig enkelt, ganska varierat och relativt sammanhängande när du skriver olika texter och skriver till andra. Du visar att du kan anpassa språket till olika mottagare och skrivsituationer.Du använder dig av några strategier som gör att du blir förstådd när du skriver till andra.
Tala/Presentera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du uttrycker dig enkelt och begripligt när du gör olika muntliga redovisningar och kan dessutom göra enstaka enkla förbättringar.
Du uttrycker dig enkelt, ganska varierat och till viss del sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar och kan dessutom göra enkla förbättringar .
Du uttrycker dig enkelt, ganska varierat och relativt sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar och kan dessutom göra enkla förbättringar.
Samtala/Diskutera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du samtalar och diskuterar enkelt och begripligt i olika situationer. Du kan använda dig av någon strategi som för samtalet framåt, tex lättare frågor.
Du samtalar och diskuterar enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande i olika situationer. Du kan använda dig av några strategi som för samtalet framåt, tex lättare frågor.
Du samtalar och diskuterar enkelt och relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika situationer. Du kan använda dig av flera strategi som för samtalet framåt, tex lättare frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: