Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4 B Kapitel 3

Skapad 2017-05-16 08:51 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med längdenheterna från millimeter till kilometer, viktenheterna gram till kilogram, volymenheterna från milliliter till liter,

Innehåll

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • prefixen  milli, centi, deci
 • prefixen kilo, hekto, deka
 • ordet enhet
 • olika enheter t ex mm, cm, dm, m, km, ml, dl, l, kg, hg, g

Konkretisering av mål

       Du ska kunna:

 • hantera enhetsbyten inom längd, vikt och volym.
 • veta vad som menas med g, kg, l, dl, ml, m, och km.
 • utföra beräkningar i de fyra räknesätten med decimaltal.
 • utföra beräkningar i rätt ordning enligt prioriteringsregeln.
 • räkna med enheter i problemlösning

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik åk 4 Kapitel 3 Enheter

Du har ännu inte godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper
Multiplikationstabellerna 2-5
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med femmans tabell.
Multiplikationstabellerna 6-12
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med tolvans tabell.
Huvudräkning
Du kan utföra beräkningar i huvudet med olika enheter
Begrepp
Du känner till vanliga prefix, t ex kilo, milli. Du vet vad som menas med g, kg, l, dl, ml, m, och km.
Metod
Du kan hantera enhetsbyten inom vikt och volym.
Metod
Du kan hantera enhetsbyten inom längd, meter och kilometer.
Metod
Du kan utföra beräkningar i rätt ordning enligt prioriteringsregeln. Behärskar beräkningar i addition, subtraktion och multiplikation.
Begrepp
Du kan storleksordna mätvärden i massa, volym och längd.
Problemlösning
Du kan lösa problem som innehåller enheter och enhetsomvandling. Du väljer lämplig metod.
Resonemang
Du redovisar dina tankar med olika uttrycksformer som t ex bild, ord, matematiska symboler.
Problemlösning
Du förstår frågan i en textuppgift, väljer strategi, formulerar ett matematiskt uttryck och löser problemet.
Kommunikation
Redovisar dina lösningar på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: