Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - VOLYM åk 3

Skapad 2017-05-16 08:53 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Förstå skala för att förstora och förminska.
Grundskola 3 Matematik
I det här arbetsområdet lär du dig om VOLYM. Du ska göra enkla jämförelser av volym samt kunna använda och förklara en del begrepp, t ex rymmer.

Innehåll

Matematiska storheter - VOLYM

Volym är ett mått på hur mycket något rymmer. Tänk dig att du ska fylla en kropp med vatten. Kroppens volym är då lika med mängden vatten den innehåller.

Det finns många mått för att ange volym. I gamla tider skiljde man på volymen för torra respektive flytande varor.

Vi kommer att göra enkla jämförelser och mätningar av volym. Du ska få undersöka t ex hur många deciliter (dl) det går på en liter (l). Vi använder måttenheterna liter(l), deciliter (dl), centiliter (cl) och milliliter (ml).

 

 

Du ska lära dig begreppen

 • mycket
 • lite
 • mer
 • mindre
 • rymmer
 • måttenhet (liter, deciliter, centiliter och milliliter)

Så här kommer vi att arbeta; enskilt, i par och i grupp:

 • genomgång - tankekarta 
 • introduktion
 • utelektion - laboration 
 • extra träning i häfte "Volym".

 

Bedömning

Du ska kunna använda och förklara begreppen:

 • mycket
 • lite
 • mer
 • mindre
 • rymmer
 • måttenhet (liter, deciliter, centiliter och milliliter)

 

Se matris!

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: