Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2017-05-16 08:57 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Beskrivning över Peter Pans arbete kring barns delaktighet och inflytande i arbetet med daggmaskar - tema kretslopp/nedbrytningsprocesser.
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö...

Innehåll

Vad vi väljer att arbeta med inom målet:

Att göra barnen delaktiga i det pågående temat som förtillfället bedrivs på avdelningen. Detta genom att låta deras tankar, intresse, åsikter och idéer leda arbetet framåt - barnen ska tillsammans med oss pedagoger bedriva ett undersökande arbetssätt där de är huvudpersonerna och vi medaktörer.

 Åtgärder (Arbetsssätt, hur ska vi arbeta?):

I vårt grönflagg-arbete har vi utgått från boken "Hemma hos Pettsson och Findus". Tidigt visade barngruppen störst intresse för de mucklor som förekommer där. För att ta tillvara på detta fick de tillsammans fritt skapa en "avdelningsmuckla" - efter mycket diskussioner bland barnen skapades mucklan Odin av en barkbit från vår utomhusgård.. Intresset för Odin växte och snart hade han fått ett hus med säng, täcke, gosedjur och bord b.la.

För att fortsätta att hålla barnens intresse för Odin vid liv kom där snart brev till dem från honom. Dessa brev kretsade kring vårt pågående tema - daggmaskar (nedbrytningsprocesser och kretslopp). För att fånga upp och bevara barnens intresse inom vårt valda tema var vi pedagoger noga med att fånga upp detta i breven från Odin. Snabbt märkte vi att barnens tankar och funderingar rörde sig mycket kring maskars utseende på olika sätt. Odin ställde därför frågor som "Kan daggmaskar se tror ni, har de ens några ögon?". Barnens olika hypoteser gjordes på olika sätt synliga b.la. genom pedagogisk dokumentation och i vårt undersökande arbetssätt introducerade vi "fråga en biolog" på facebook för att få hjälp med att besvara de frågor, tankar, idéer och hypoteser barnen hade.

Resultat (var hamnade vi?):

Vi upplevde att vi lyckades fånga barnens intresse då de visade ett stort engagemang för de olika breven som kom och var noga med att besvara, bemöta och utföra de olika uppdrag som Odin gav oss. De visade också att ett lärande och utveckling skedde då kommentarer som "Här har en daggmask varit och ätit" .. "Här är spår efter maskarna för detta är maskbajs" .. "Metall kan inte maskar äta, det är för hårt för deras tänder" .. "Maskar bajsar sedan så blir det jord". Nu, månader efter avslutat tema letar barnen fortfarande daggmaskar och uppmärksammar spåren efter dem i naturen. De fortsätter även sitt utforskande om dem då de när vi är ute plockar och försöker mata dem med t ex gräs, frågor som "kan maskar blöda?" och "vad händer om vi delar masken?" förekommer. Vi drar därmed slutsatsen att ett intresse och engagemang är väckt bland barnen och deras kunskap om människor och djur har ökat. Detta vill vi hävda lyckades för att de har fått vara delaktiga under hela temat och des olika processer - allt från start till slut. Vi kan också se hur de nu mer än tidigare ger uttryck för sina tankar och idéer och kommer spontant för att efterfråga det material de behöver för att få svar på sina olika frågor eller för att kunna föra sina olika aktiviteter framåt. Likaså ger de uttryck för hur de fått en förståelse för hur de kan söka kunskap på många olika sätt då de nu om de inte kan besvara en fråga eller hypotes säger "vi kan ju fråga en biolog" ..

Analys:

Vi tror att arbetet med barnens delaktighet blev så lyckat inom vårt specifika tema för att det från början kom från barnen - de fick vara delaktiga från första stund vilket gjorde att de kände att det var de som "ägde" sitt eget lärande och sin egen utveckling. Likaså kunde alla göras delaktiga men utifrån sina egna förutsättningar - någon tyckte om att få studera daggmaskar med lupp, någon gillade att få måla av dem, någon gillade att studera de löv som maskarna ätit på .. Även "spänningen" med breven från Odin lockade till engagemang och nyfikenhet som från början var ett "projekt" hämtat från barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: