Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 17 Kristendomens grund. Jesus vem var han? JOs

Skapad 2017-05-16 08:59 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Jesus
Grundskola 8 Religionskunskap
Vem var han och varför är han så berömd?

Var Jesus Guds son? Eller var han en vanlig människa?

Har han verkligen funnits? Vad är sant och vad är fantasi om allt som berättas om honom

Innehåll

Kristendomens grunder. Jesus vem var han?

Vem var han och varför är han så berömd?
Var Jesus Guds son? Eller var han en vanlig människa?
Har han verkligen funnits? Vad är sant och vad är fantasi om allt som berättas om honom?

Mål för elev

De förmågor som du ska ges möjlighet att utveckla är

- att söka och bearbeta information om kristendomen samt granska och värdera källornas relevans och trovärdighet.

- att analysera historien om Jesus, dvs vända och vrida på frågan ”Vem var/är Jesus?” 

Innehåll

• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen 

Genomförande

Under vårterminen arbetar vi med att ta reda på vem Jesus var.
Ni ska skriva ett arbete om Jesus.

Bedömning

Grund för bedömning är

- elevens sökande av information och rapport om Jesus samt värdering av källors trovärdighet och relevans.

 

Kursplanemål

• analysera kristendomen

• söka information om religioner och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Matriser

Re
Kristendomens grunder. Jesus vem var han ? vt-13

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka och bearbeta information
Eleven kan söka information om religioner och har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Exempel: Du besvarar frågan Vem var Jesus enligt bibeln?” Enligt Nya testamentet är Jesus Guds son.”
Eleven kan söka information om religioner och har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Exempel: Du besvarar frågan Vem var Jesus enligt bibeln? ”Enligt bibeln så blev Maria gravid genom helig ande och Jesus är därför guds son. ...enligt GT så talar man om Messias som kommer med fredsriket och i NT så är Jesus den man väntar på därför att...”
Eleven kan söka information om religioner och har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Exempel: Du besvarar frågan ”Vem var Jesus enligt bibeln”? Jesus är både människa och Gud, eftersom han... Jesus visar att han är. Messias genom underverk såsom...och när han säger... Jesus är frälsaren eftersom han...”
Kritiskt granska och värdera
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Exempel: Du besvarar frågan om när Jesus levde med hjälp av läroböcker: ” enligt läroböckerna föddes Jesus i Betlehem under kung Herodes tid någon gång mellan år 7 och år 4 f Kr och dog vid den judiska påsken kring år 30. Eftersom läroböckerna är granskade så...”
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Exempel: Du besvarar frågan om när Jesus levde med hjälp av olika källor och tar upp de källor som är ursprunget : ”Jesus föddes mellan år 7 och 4 före vår tideräkning. Den källor som tar upp... är i Nya testamentet. Jesus dog någon gång mellan år 26-33 efter vår tide... det vet man för att enligt ... var Pontus Pilatus ståthållare.”
Eleven kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt ger välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.. Exempel: Du besvarar frågan om när Jesus levde med hjälp av olika källor och för ett resonemang om hur man har kunnat fasttälla tidpunkt för födelse och död: Enligt den bibelforskning som finns anser man att Jesus föddes någon gång... det man stödjer sig på är att Herodes som var lydkonung levde... Någon gång under 500-talet gjordes en felräkning som förklarar varför ... Jesus anses ha dött... det grundar på romersk historieskrivning...”
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: