Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test

Skapad 2017-05-16 09:47 i Testförskolan Ales Äventyr Ale
Enbart ett test!
Förskola
Materialet kring Snick och Snack och vännerna i Kungaskogen handlar om en grupp djur av olika art som bor tillsammans i Kungaskogen. Genom olika sagor, sånger och berättelser lär de oss om hur man är en bra kompis, samt om olika djur och om att värna om skogen och naturen.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vår barngrupp består av 16 stycken väldigt intresserade och nyfikna barn. 11 av dessa barn är födda -13 och resterande 5 är födda -14.

Vi har sedan terminsstarten med alla inskolningar arbetat aktivt för att bli en trygg och välfungerande grupp. Det målet har vi nått upp till, och nu är vi redo att ta oss an detta tema och utforska det tillsammans. Vi går regelbundet till skogen och på promenader och märker, genom både observationer och samtal med barnen, att de uppskattar detta.
De är frågvisa, nyfikna och vill gärna titta närmre på både små insekter, blad, kottar och skiftningar i naturen.  

Mål

Nedbrytning av valda läroplansmål

Genom reflektion, i arbetslaget såväl som tillsammans med barnen, under temats gång kan vi följa upp och se hur väl vi når våra mål. I detta fall bryter vi ner våra valda läroplansmål såhär:

 • En känsla av trygghet i gruppen och i förskolans miljö har etablerats när barnen visar att de vågar ta för sig i både lek och planerade aktiviteter.
 • Empatisk utveckling pågår när barnen själva visar att de vill trösta, att de med stöd från vuxen eller på egen hand vill lösa konflikter, samt att de genom tal eller annan uttrycksform visar att någon annan tagit illa vid sig.
 • Barnen rör sig friare och kan utforska nya områden när ökad kroppskontroll, motorik och koordinationsförmåga uppnåtts.
 • Utveckling i olika sätt att kommunicera kan ses genom att barnet använder sig av nyfunna ord, tecken och förklaringar för att göra sig förstådd. Utveckling kan på liknande sätt ses när barnet använder sig av matematiska begrepp och förståelser för att göra jämförelser eller för att förstå omvärlden.

Genomförande/Arbetsmetoder

Temat kommer startas upp med en gemensam teaterföreställning där en personal från varje avdelning medverkar. I teatern presenteras de fem huvudkaraktärer som vi senare kommer att forma vårt arbete efter. Handlingen för teatern fokuserar på vänskap och utanförskap - hur man bör vara som vän för att ingen ska bli utanför och ledsen.

De fem huvudkaraktärerna kommer senare, en i taget, att besöka oss på samlingar och/eller i skogen.

-Ekorren Snick tycker om matematik. Tillsammans med honom ska vi gå ut i skogen och leta efter långa och korta pinnar. Han lär oss mer om ekorrar. 
- Igelkotten Snack tycker om rim och ramsor. Han gillar även teckenspråk och kommer hjälpa oss med flera tecken. Han berättar även mer om igelkottar.
-Räven Raffe älskar att bygga. Med honom kommer vi konstruera och bygga. Högt, långt och med olika material. Raffe lär oss också om rävar.
-Kaninen Bitis gillar att hoppa, springa och röra på sig. Hon har med sig ett MiniRörispass till oss så att vi tillsammans kan gympa och röra oss till musik. Hon berättar också om kaniner för oss.
-Älgen Älgvis är skogens konung. Han värnar om vänskapen och rättvisan. Vi kommer prata om hur man är en bra kompis och om hur det kan kännas när man blir ledsen eller inte får vara med. Tillsammans med Älgvis pysslar vi varsin kungakrona och lär oss mer om skogens konung Älgen.

Detta är en planering som möjliggör för flexibilitet. Vi kommer kontinuerligt att reflektera kring hur arbetet framskrider, hur väl vi lyckats fånga barnen samt deras intresse. Längs vägen kommer vi att anpassa oss efter barngruppen och även ta tillvara på de intresseområden och funderingar som barnen på olika sätt ger uttryck för. Hur länge vi fokuserar på varje djur och dess intresse beror på hur intresserade och inspirerade barnen är.  

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: