Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B kap 10

Skapad 2017-05-16 12:07 i Morgongåva skola F-6 Heby
I detta kapitel jobbar vi med addition och subtraktion!
Grundskola 4 – 6 Matematik
Multiplikation och division

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

 

 

 

2. Kursplanemål:

 

 

 

3. Konkretiserade mål:

Här kommer vi utveckla din förmåga och kunskaper inom följande områden:

 • kunna räkna multiplikation och division med större tal. 
 • kunna räkna med kort division.
 • kunna använda multiplikation och division i problemlösning. 

 

4. Undervisning:

För att du skall lära dig detta och även befästa kunskaperna kommer vi jobba på olika sätt. Vi kommer

 • ha genomgångar i hel och halvklass.
 • använda pedagogiska hjälpmedel vid behov.
 • lösa uppgifter enskilt och i grupp.
 • arbeta i matteboken 

 

5. Tillämpningsuppgift:

För att se vad du har lärt dig och vad du eventuellt behöver extra hjälp med kommer vi att göra en diagnos i slutet av detta område. Efter det kommer vi göra en repetitionsdel eller en fördjupningsdel. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: