Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Vikingatiden

Skapad 2017-05-16 12:32 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Svenska Historia
Pedagogisk planering för vikingatiden

Innehåll

Pedagogisk planering med språkutvecklande fokus - Vikingatiden

Övergripande mål med arbetsområdet

 • Att kunna föra resonemang och ge exempel.
 • Att kunna beskriva likheter och skillnader, samt ge exempel.
 • Att beskriva skeenden och deras konsekvenser, samt exempel.
 • Att i allt ovanstående använda sig av historiska begrepp.

Kulturmöten

 • Vilka kulturmöten skedde?
 • Hur gick de till?
 • Vilka spår kan du se av dem idag?

Vad kommer du lära dig?

 • Beskriva hur det var för olika människor att leva på Vikingatiden.
  Jämför levnadsvillkoren på brons- och järnåldern (den senare delen).
 • Berätta om kristnandet av Norden. Hur var det först, innan kristendomen kom; vad trodde folk på? Vad hände sen? Vad fick det för konsekvenser? Vad kan du märka av detta idag?

Hur kommer jag bedöma?

Jag bedömer arbetshäftet som du lämnar in på slutet, samt din aktivitet under genomgångar och i mindre grupper

Matriser

Hi Sv
Vikingatiden

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Jämföra
Kan med en pedagogs hjälp jämföra livsvillkor på bronsåldern - järnåldern. Kan nämna en - två likhetheter och skillnader.
Kan jämföra livsvillkor på bronsåldern - järnåldern. Kan nämna en - två likhetheter och skillnader.
Kan jämföra livsvillkor på bronsåldern - järnåldern. och kan nämna flera likheter och skillnader. Du använder några ämnesbegrepp.
Kan jämföra livsvillkor på bronsåldern - järnåldern. Kan förklara och använda flera ämnesbegrepp.
Beskriva
Kan med en pedagogs hjälp beskriva hur olika människor levde under vikingatiden.
Du kan beskriva hur olika människor levde under vikingatiden.
Du kan beskriva med flera exempel hur olika människor levde under vikingatiden. Du kan jämföra, se likheter och skillnader.
Du kan beskriva med flera exempel hur olika människor levde under vikingatiden. Du kan resonera om skillnaderna och deras orsaker.
Beskriva
Du kan med en pedagogs hjälp beskriva vikingatidens kulturmöten och hur man kan se spår av det idag.
Du kan beskriva vikingatidens kulturmöten och ge ett exempel på hur man kan se spår av det idag.
Du kan beskriva vikingatidens kulturmöten och kan ge flera exempel på hur man kan se spår av det idag.
Du kan beskriva hur man kan se spår av vikingatidens kulturmöten både i natur, i språk och litteratur. Du kan resonera kring spåren. Vad är det för spår och varför finns de? Hur har de uppkommit och varför lever de vidare?
Söka information och skriva faktatext
Med en pedagogs stöd kan du söka information från olika källor, ta ut stödord och skriva en enkel faktatext.
Du kan söka information från olika källor, ta ut stödord och skriva en enkel faktatext med en röd tråd i sina stycken, du sätter rubriker och du skriver källhänvisningar. Du använder några ämnesbegrepp.
Du kan söka information från olika källor, ta ut stödord och skriva en utvecklad faktatext med en röd tråd i sina stycken, du sätter rubriker och du skriver källhänvisningar. Du använder flera ämnesbegrepp.
Du kan söka efter information från olika källor, ta ut stödord och skriva en väl utvecklad faktatext med en röd tråd i sina stycken, du sätter rubriker och du skriver källhänvisningar. Du använder flera ämnesbegrepp och förklarar det som kan vara oklart för läsaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: