Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompostering och återvinning

Skapad 2017-05-16 13:28 i Lillegårdsskolan Partille
Undervisning i naturorienterande ämnen ger eleverna möjlighet att lära sig mer om olika naturliga kretslopp, återvinning och resurshushållning. Med dessa kunskaper får eleverna skaffa sig ett personligt redskap och förhållningssätt för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Återvinning innebär tillvaratagande av material från avfall. Papper, glas, metall och plast till exempel kan man använda om flera gånger. När man komposterar använder man naturens eget kretslopp. All avfall omvandlas till kompostjord som kan till exempel ge näring åt nya växter.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att skapa situationer där  eleverna har möjlighet skaffar sig  kunskaper om rutiner som ingår i människans vardag. Eleverna ska även lära sig om människors användning och utveckling av olika material vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och ur de kan källsorteras.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Centralt innehåll
 • NO 1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO 1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • NO 1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO 1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO 1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO 1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Konkreta mål

 

Mål för arbetsområdet

Det här ska du lära dig.

Att skräp ska läggas i sopbehållare.

Att visst skräp ska sorteras i rätt behållare för att sedan kunna användas igen.

Att matavfall kan bli jord.

Att delta i dokumentation av arbetet.

 

Undervisning

 

Så här kommer vi att arbeta. Vi ska plocka fram skräp från elevernas vardag och ta med det till klassrummet: en pappersbit, en plastbit, bananskal, ett löv och en skruv. Vi ska prata om dessa olika materialegenskaper och sedan lägga dessa på en träplanka. Sedan ska vi gå upp till skogen och gräva allt ner i marken. Under en sexveckorsperiod ska vi varje onsdag gå upp till skogen och gräva fram dem. Vi ska dokumentera allt som händer genom att fotografera och skriva text i elevernas naturböcker.

Vi ska i klassrummet gå igenom hur matrester, löv och annan naturskräp förvandlas till jord genom kompostering.

Vi ska gå igenom hur plast, metall, papper och glas kan återvinnas och användas om.

 

 

Bedömning

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Du kan delta i arbetet med att återvinna och sortera skräp.

Du kan urskilja naturskräp som kan komposteras

Du kan skriva och klistra bilder för dokumentationen.

Du kan själv sortera och återvinna i rätt sopkärl.

Du kan berätta om vad som händer i komposten.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: