Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys - Gruppdiskussion

Skapad 2017-05-16 13:47 i Björndammens skola Partille
Filmanalys och diskussion i smågrupper. Frivillig skriftlig inlämning.
Grundskola F – 9 Engelska
Filmvisning av filmen "Million Dollar Baby" från 2004.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

Målet med denna uppgift är att eleven efter momentet ska känna till hur man interagerar med andra för att i grupp kunna föra ett samtal på engelska utifrån ett bestämt material, men också att på engelska kunna formulera sina egna åsikter och tankar så att det blir begripligt.

Syfte - varför läser vi detta? 

Syftet med uppgiften är att öva sin förmåga att analysera, men också att reflektera och diskutera i grupp samt att framföra sina egna tankar och åsikter.

Centralt innehåll - vad läser vi?

LÄSA/LYSSNA OCH FÖRSTÅ:

 

MUNTLIG INTERAKTION:

 

Genomförande/arbetssätt - Hur lär vi oss?

1) Först kommer vi att titta på filmen "Million Dollar Baby" under lektionstid och under tiden vi tittar finns det möjlighet att föra anteckningar utifrån några olika analysfrågor. Filmen är på Engelska.

2) Steg två är att sitta i mindre grupper (3-4 personer) och diskutera filmen utifrån de analysfrågor som delades ut vid filmvisningen. Gruppdiskussionen genomförs på Engelska.

3) Det sista momentet, som är frivilligt, är att under lektionstid skriva en kortare text på Engelska. I uppgiften får eleven möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter utifrån ett antal förutbestämda frågor.

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?

* Förmågan att formulera sig muntligt och samtala med andra på engelska kommer att bedömas under de gruppsamtal som eleverna har under engelskalektionen torsdag 1/6 och fredag 2/6.

* Förmågan att formulera sig skriftligt i engelska kommer att bedömas i den individuella uppgift som eleverna har möjlighet att genomföra under fredag 2/6. Uppgiften skrivs för hand under lektionstid och lämnas in i slutet på lektionen. Notera att denna uppgift är frivillig.

Grovplanering

Denna uppgift kommer att genomföras under vecka 20 och 22 under VT 2017. Upplägg enligt nedan:

Torsdag 18/5: Filmvisning

Fredag 19/5: Filmvisning

Torsdag 1/6: Diskussion i smågrupper

Fredag 2/6: Diskussion i smågrupper

Fredag 2/6: Individuell skrivuppgift (frivilligt) - Under lektionstid

Uppgifter

  • Gruppdiskussion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: