Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religionerna

Skapad 2017-05-16 14:50 i Svärdsjöskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi kommer under kommande veckor arbeta med de Abrahamitiska religionerna och fördjupa oss inom judendom, kristendom och islam. Är skillnaderna större än likheterna mellan de tre syskonreligionerna (judendom, kristendom och islam), eller är det tvärtom? Detta ska vi ta reda på under de kommande veckorna.

Innehåll

Vecka 22 sker 1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 

 • 1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

 

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom,
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Vi kommer att rabeta i smågrupper alternativt individuellt. Detta blandas med genomgångar, film samt diskussioner i helklass.
 • Vi kommer bedöma din förmåga att:
 • analysera kristendom, judendom och islam samt analysera hur religion och samhälle påverkar varandra.

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Du visar dina kunskaper under lektionerna samt genom en skriftlig/muntlig redovisning. Uppgiften går ut på att beskriva och jämföra de tre religionerna utifrån vissa kriterier (digilärs indelning). Du ska dels visa på kunskap om vardera religion samt resonera kring likheter och skillnader mellan religionerna. Vilka samband ser du? Vilka skillnader upptäcker du?  Reflektera och dra slutsatser!

Vecka 22 sker redovisningen.

 

 

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    

 

2. Undervisning:

 •    
 •    

 

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11

Matriser

Re
Abrahamitiska religionerna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven har _____ kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att ______ och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
grundläggande beskriva
goda förklara och visa på samband mellan
mycket goda förklara och visa på samband
Ny aspekt
Dessutom för eleven _____ resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: