Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik

Skapad 2017-05-16 14:58 i Noltorpsskolan Alingsås
Nu ska du få utmana din kropp i nya rörelser med hjälp av olika redskap.
Grundskola 3 – 6 Idrott och hälsa
Under de närmaste veckorna kommer vi på idrotten att ägna oss åt redskapsgymnastik. Vi kommer att öva på de motoriska grundformerna; åla, krypa, rotera, hänga, balansera, hoppa, rulla, klättra, springa. Vi kommer att använda oss av olika redskap såsom matta, bom, ringar och räck. Hinderbanor är en självklarhet! Vi kommer arbeta både enskilt och tillsammans med en kompis. Vi kommer även att prata om säkerheten och hur aktiviteterna kan påverka din hälsa.

Innehåll

Syfte (varför ska vi göra detta?)

Du som elev ska ges möjlighet att få prova på många olika slags aktiviteter under idrottslektionerna. En av dessa är redskapsgymnastik. Detta är en viktig del av undervisningen för att det ger en allsidig träning. Genom att träna på olika gymnastiska övningar tränar man hela kroppens rörelseförmåga och med en god rörelseförmåga blir också andra fysiska aktiviteter mycket roligare.

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

 

 • Redskapens och övningarnas olika namn, så som: Matta, Ringar, Räck, Bom, Handstående, Hjulning, Karusellen, Stuphängande, Vipp, Fladdermusen, Åttan, Kullerbytta etc.
 • Skador
 • Säkerhet
 • Hälsa

Detta skall du tänka på under lektionerna och kunna efter arbetsområdet:

- Du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.

- Du förstår och respekterar säkerhetsbestämmelserna och följer de regler som finns för att undervisningen skall kunna bedrivas på ett säkert sätt. 

- Du visar sportsligt uppträdande genom att inte fuska dig igenom rörelserna.

- Du tar hänsyn till dina kamrater och visar förståelse och respekt för allas olikheter. 

- Stötta, uppmuntra och hjälp varandra. 

- Veta hur man använder de olika redskapen på ett säkert sätt.

- Känna till vad man ska tänka på när man tar fram och bort redskap för att inte skada sig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Kunskapskraven: arbetsområde för redskapsgymnastik och ergonomi

E
C
A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteten kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteten kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteten kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Detta innebär att eleven skall klara följande: Konkretisering

E
C
A
Eleven deltar och följer instruktioner samt gör alltid sitt bästa för att klara av det mest grundläggande i de olika aktiviteterna. Klarar några övningar och vågar prova andra. Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador när han/hon använder olika redskap. Eleven känner till och respekterar säkerhetsbestämmelserna. Eleven kan samtala om egna upplevelser av redskapsgymnastik och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur redskapsgymnastik kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven deltar och följer instruktionerna samt utmanar sig själv och har en progression i de olika aktiviteterna. Klarar att utföra mer komplicerade övningar och vågar prova andra. Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador när han/hon använder olika redskap. Eleven känner till och respekterar säkerhetsbestämmelserna. Eleven kan samtala om egna upplevelser av redskapsgymnastik och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur redskapsgymnastik kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven deltar och följer instruktionerna samt utmanar sig själv och har en progression i de olika aktiviteterna. Klarar att utföra mer komplicerade övningar på ett välutvecklat sätt och vågar prova andra. Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador när han/hon använder redskap. Eleven känner till och respekterar säkerhetsbestämmelserna. Eleven kan samtala om egna upplevelser av redskapsgymnastik och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur redskapsgymnastik kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: