Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik - Längd, vikt och volym

Skapad 2017-05-16 15:06 i Nyhammars skola Ludvika
Favorit matematik 4A - Negativa tal, tabeller & diagram, bilda uttryck och lösa ekvationer
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel kommer du få chansen att lära dig mer om längd-, vikt- och volymenheterna. Du kommer också få öva på enhetsomvandlingar. Du kommer också få jobba med praktiska uppgifter och där öva på lämplig metod för beräkning.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

 • Att se sambandet mellan meter, decimeter, centimeter och millimeter
 • Att öva på enhetsomvandlingar
 • Att se sambandet mellan kilogram, hektogram, dekagram och gram
 • Att förstå siffrans placering och värde i decimaltal
 • Att tolka uppgifter och välja en lämplig metod för beräkning
 • Att se sambandet mellan liter, deciliter, centiliter och milliliter
 • Att jämföra och storleksordna längder
 • Att ange svar i olika enheter

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att lära dig detta genom;

 • Arbeta i din matematikbok
 • Vara aktiv och ställa frågor under gemensamma genomgångar
 • Att arbeta i par och i grupp
 • Att vara aktiv på de praktiska uppgifterna

 

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur aktiv du är på gemensamma genomgångar
 • Hur du arbetar i din matematikbok
 • Hur du arbetar i par och i grupp
 • Hur du använder dig av strategier och metoder som passar uppgiften du ska lösa
 • Hur du använder dig av alternativa lösningar

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att arbeta aktivt på lektionerna
 • Göra dina uppgifter och eventuella läxor
 • Genom samtal om matematik
 • Genom ett summativt test i slutet av kapitlet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: