Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde - Vad är teknik?

Skapad 2017-05-16 15:15 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vi ska ta reda på vad teknik är och varför den är viktig för oss människor.
Grundskola 1 Teknik

Vad är teknik och vad kan den vara bra för?

Hur kommer det sig att människan är så påhittig och hittar nya lösningar?

 

Innehåll

Syfte för arbetsområdet

Berätta om teknik som finns i din vardag.
Namnge något vanligt verktyg och uppfinningar som är till hjälp för människan i vårt samhälle.

Utveckla begreppsförmågan inom teknikområdet.

Utveckla analysförmågan genom att öva på att kategorisera olika tekniska lösningar. 

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att samtala om teknik i vår vardag. 
Vi kommer att titta på olika enkla uppfinningar som finns i vår omgivning.
Vi kommer att titta på film om vardagliga tekniska föremål. 
Vi kommer att göra några enkla konstruktioner

Kunskapskrav

Bedömning

Genom samtal på lektionerna kommer du att få namnge något vanligt verktyg och någon teknisk uppfinning som är till hjälp för människan.

Genom samtal på lektionerna kommer du få visa hur du utvecklat din begreppsliga förmåga genom att namnge och förklara några vanliga begrepp inom teknikområdet. 

Genom samtal på lektionerna kommer du få visa hur du utvecklat din analysförmåga genom att kategorisera olika tekniska lösningar där du förklarar din tankegång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: