👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 5 - Återberättande text Utkast

Skapad 2017-05-16 16:24 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 5 Svenska
Olika texttyper Återberättande text I ämnet svenska kommer vi under åk 5 att arbeta med olika typer av texter. Ni kommer att få skriva och läsa om de olika texternas struktur och innehåll. Förutom att läsa och skriva ska vi även samtala kring dessa på olika sätt. De texter vi ska arbeta med är argumenterande texter, återberättande texter, berättande texter samt faktatexter.

Innehåll

Tidsperiod

 

 

 

Mål

 

 

 

Arbetsgång

 

 

Vad bedöms?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Klara svenskan åk 5 - Berättande text

Jag kan läsa
Nivå 1
ej uppnått
Nivå 2
godtagbara kunskaper
Nivå 3
mer än godtagbara kunskaper
känna igen vad som är typiskt för en deckare, urskilja deckarens struktur,
förutspå vad som kommer att hända,
göra inferenser.

Jag kan skriva
Nivå 1
ej uppnått
Nivå 2
godtagbara kunskaper
Nivå 3
mer än godtagbara kunskaper
planera och skriva en deckare med ett brott, ett motiv, villo-spår, ledtrådar och en lösning,
göra miljö- och personbeskrivningar,
skriva dialoger.

Jag kan tala
Nivå 1
ej uppnått
Nivå 2
godtagbara kunskaper
Nivå 3
mer än godtagbara kunskaper
delta i textsamtal,
lyssna på mina kamraters resonemang,
ställa frågor,
hålla mig till ämnet,
framföra egna tankar och resonemang.