Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK. Kunskapsområde: TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING (år 7)

Skapad 2017-05-16 16:27 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Taluppfattning

Innehåll

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdenas innehåll på många olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar som par- och gruppövningar. Viss tid kommer du att arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. 

 

När du har arbetat med det här området ska du:

 • kunna känna igen egenskaper hos multiplikation och division
 • kunna förstå sambandet mellan multiplikation och division
 • kunna utföra multiplikationer och divisioner med stora och små tal
 • kunna utföra multiplikationer och divisioner med 10, 100, 1 000, ... 


Bedömning

Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för de aktuella begreppen
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter 
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter  (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)
- på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat
- på vilket sätt du deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt

Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor genom att ...
- arbeta aktivt vid självständigt arbete
- arbeta aktivt vid par- och gruppövningar
- aktivt delta i resonemang och diskussioner
- utföra muntliga förhör
- utföra skriftliga förhör.

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång, och efter att ett arbetsområde har avslutats, såväl muntligt 
som skriftligt. Du kommer att få återkommande respons på vad du kan utveckla vidare.

 

Litteratur 
Undvall m fl Matematikboken X. Liber AB, 2012

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma

Matriser

Ma
Kunskapsområde:TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING.Fyra räknesätten.Division med stora och små tal.

SYFTE

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Inte gjort
Fel
...............................................
Rätt
...............................................

CENTRALT INNEHÅLL

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9   Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
Inte gjort
Fel
...............................................
Rätt
...............................................

DIVISION MED STORA TAL

Inte gjort
Fel
...............................................
Rätt
...............................................
Blad 1. Uppgift 2
18 / 30
Blad 1. Uppgift 3
12 / 400
Blad 1. Uppgift 10
2,4 / 40

DIVISION MED SMÅ TAL

Inte gjort
Fel
...............................................
Rätt
...............................................
Blad 1. Uppgift 7
1 / 0,02
Blad 1. Uppgift 11
2,7 / 0,3
Blad 1. Uppgift 12
1,2 / 0,04
Blad 1. Uppgift 14
0,12 / 0,6

Multiplikation med 10, 100, 1 000

Inte gjort
Fel
...............................................
Rätt
...............................................
Blad 2. Uppgift 3a
100 • 0,76
Blad 2. Uppgift 4b
12,75 • 10
Blad 2. Uppgift 9a
1 000 • 0,12
Blad 2. Uppgift 12b
1,4 1 000
Blad 2. Uppgift 14b
10 • 0,01
Blad 2. Uppgift 17b
0,07 • 1 000

DIVISION med 10, 100, 1 000

Inte gjort
Fel
...............................................
Rätt
...............................................
Blad 2. Uppgift 3b
45,3/10
Blad 2. Uppgift 4a
93/10
Blad 2. Uppgift 9b
28/100
Blad 2. Uppgift 12a
45,7/100
Blad 2. Uppgift 17a
82/100
Blad 2. Uppgift 20b
19/1 000

MULTIPLIKATION MED SMÅ TAL

Inte gjort
Fel
...............................................
Rätt
...............................................
Blad 2. Uppgift 5a
4 • 0,2
Blad 2. Uppgift 10a
40 • 0,4

MULTIPLIKATION MED STORA TAL

Inte gjort
Fel
...............................................
Rätt
...............................................
Blad 2. Uppgift 5b
0,3 • 60 =
Blad 2. Uppgift 10a
40 • 0,4 =
Blad 2. Uppgift 10b
0,03 • 700
Blad 2. Uppgift 11b
0,6 • 200
Blad 2. Uppgift 16b
400 • 0,1
Blad 2. Uppgift 20a
0,7 • 6 000 =

Multiplikation av två decimaltal

Inte gjort
Fel
...............................................
Rätt
...............................................
Blad 2. Uppgift 11a
0,8 • 0,5 =
Blad 2. Uppgift 16a
0,7 • 0.02

SUBTRAKTION AV DECIMALTAL

Inte gjort
Fel
...............................................
Rätt
...............................................
Blad 2. Uppgift 14a
10- 0,1
Blad 2. Uppgift 19b
100,1 - 99,9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: