Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 17 åk 4 Bd Bildskapande KC

Skapad 2017-05-16 16:39 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 4 – 6 Bild
På bildlektionerna får du öva på att skapa bilder med olika tekniker och redskap och att uttrycka dig med bildspråket.

Innehåll

Bildskapande vt-17

Mål för elev

Du ska bli bättre på att skapa bilder med hjälp av olika tekniker och att uttrycka dig med bildspråket.

Genomförande 

På bildlektionerna får du ett antal bilduppgifter, som du ska göra. De är till för att du ska öva dig på, upptäcka och få lust att använda olika redskap, tekniker och sätt att uttrycka dig med bild.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att skapa och kommunicera med bilder. Kvaliteten på dina bilder kommer bedömas, dvs hur väl du har lyckats använda färg, form, tekniker och bildelement för att skapa bilder. I detta ingår också hur självständigt och målmedvetet du arbetat, t ex att du gjort alla uppgifter. (Se matris) 

Innehåll

Arbetsområdet avser Bildframställning och Redskap för bildframställning  (enl LGR 11)

Kursplanemål

Du ska utveckla din förmåga att

skapa bilder med /.../ hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. (ur LGR11)  

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

 

 

 

Matriser

Bl
Jä vt 17 åk 4 Bd Bildskapande KC

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skapa bilder
Eleven kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett..................... för att skapa olika uttryck.
..i huvudsak fungerande sätt Exempel: Du gör bilder men du behöver utveckla din teknik för t ex penselföring, färgkonsistens och hur hårt du ska trycka med pennan.
...relativt väl fungerande och varierat sätt Exempel: Du behärskar någon teknik, kanske penselföring, men du har svårare för andra t ex färgkonsistens eller hur hårt du ska trycka med pennan.
... väl fungerande, varierat och idérikt sätt Exempel: Du behärskar flera tekniker som t ex penselföring, färgkonsistens och hur hårt du ska trycka med pennan.
Kommunicera med bilder
I ditt bildarbete har du använt ett ........... så att budskapet framgår.
enkelt bildspråk Exempel: Du måste förklara vad dina bilder visar, för att betraktaren ska förstå vad din bild berättar eller uttrycker.
utvecklat bildspråk Exempel: Du måste ibland förklara delar av dina bilder, för att betraktaren ska förstå vad din bild berättar eller uttrycker.
välutvecklat bildspråk Exempel: Betraktaren förstår vad dina bilder berättar eller uttrycker, bara genom att titta på dina bilder.
Arbetsprocess
Bilderna är... I arbetet ser man att du... I arbetsprocessen ser man att du...
..delvis genomarbetade ..bidrar till att utveckla ideer. ..bidrar till att formulera och välja olika handlingsalternativ som leder arbetet framåt. Exempel: Du har gjort uppgifterna, men har kanske slarvat lite eller inte ansträngt dig så mycket. Du behöver kanske också mycket hjälp och har inte så mycket egna ideer.
..relativt väl genomarbetade ..utvecklar delvis egna ideer. ..formulerar och väljer handlingsalternativ, som efter någon bearbetning leder framåt. Exempel: Du har gjort alla uppgifterna och arbetat bra, så att du verkligen försökt göra ditt bästa och förbättrat bilderna, så att resultatet blivit bra. Du behöver ibland hjälp med ideer och hur du ska göra, men för det mesta vet du själv.
..väl genomarbetade ..utvecklar egna ideer. ..formulerar och väljer handlingsalternativ, som leder framåt. Exempel: Du har gjort alla uppgifterna och arbetar alltid mycket bra och självständigt. Du har egna ideer och vet hur du ska göra för att utveckla bilderna och ditt arbete, så att resultatet blir mycket bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: