Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik gympa

Skapad 2017-05-16 16:59 i Å-mini förskola-fritidshem Unikum Piloter VT17
Förskola
Rörelse till musik!

Innehåll

 

Syftet med rörelse till musiken är att barnen skall få träna på rumsuppfattning och motoriska övningar som tränar koncentrationen och att agera i grupp.

 

 Vi utmanar barnen utifrån deras intresse med dessa verktyg

Barnen får där träna på att ta instruktioner i grupp och att härma efter musiken  t ex röra sig som elefanter krypa som en myra osv. 

Vi använder oss av rep, rockringar och bollar..c

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: