Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT-17 åk 7-8 BILD Gråskala blyerts och bygg en bild av former du skuggat KC

Skapad 2017-05-16 17:14 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola F – 9 Bild
Med blyertspennor av olika hårdhet, får du öva dig på att teckna en gråskala. Hur man kan skugga former, så att de ser tredimensionella ut får du också lära dig. Till sist får du komponera en bild av de skuggade formerna.

Innehåll

Gråskala blyerts och bygg en bild av former du skuggat vt -17

Mål för elev

Du ska öva dig på blyertstekniken genom att göra en gråskala. Du ska också lära dig skugga former, så att de ser tredimensionella ut. Av dessa former ska du med collageteknik sedan komponera en bild.

Genomförande 

Du kommer få lära dig om och öva dig på blyertstekniken,  genom att bl a få fram olika mörka ytor i en gråskala.

Du kommer också få lära dig hur man skuggar klot, koner, kuber och pyramider så att de ser tredimensionella ut.

Du ska sedan klippa ut dina skuggade former (20 st) och komponera en bild av dem, genom att klistra upp dem på svart papper.

Bilden kan vara föreställande eller abstrakt.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att skapa bilder. Kvaliteten på din bild kommer bedömas, dvs hur väl du har lyckats använda form, tekniker och bildelement för att skugga och skapa en bild av formerna. I detta ingår också hur självständigt och målmedvetet du arbetat. (Se matris) 

Innehåll 

Arbetsområdet avser "Redskap för bildframställning" (enl LGR 11)

Kursplanemål

Du ska utveckla din förmåga att "skapa bilder med /.../ hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material." (ur LGR11)    

 

 

Matriser

Bl
Jä VT-17/ åk7-8 BILD Skuggning av och collage med former KC

BILDEN SOM HELHET

HUR GOD KVALITET DIN BILD SOM HELHET HAR, dvs en samlad bedömning av resultatet av ditt arbete.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan framställa bilder med ett......... Bilden är.... Eleven har kombinerat former, färger och bildkompositioner på ett .... Använda olika tekniker, verktyg och material på ett...
Exempel: Du har gjort uppgifterna. Det finns dock saker som hade kunnat göras bättre, t ex skuggningen, gråskalan, kompositionen i ditt collage. Du är ännu inte helt säker på blyertstekniken. enkelt bildspråk delvis genomarbetad i huvudsak fungerande sätt i huvudsak fungerande sätt
Exempel: Du har gjort uppgifterna och lyckats bra med t ex skuggningen, gråskalan och kompositionen i ditt collage. Du använder blyertstekniken på ett bra sätt. utvecklat bildspråk relativt väl genomarbetad relativt väl fungerande sätt relativt väl fungerande och varierande sätt
Exempel: Du har gjort uppgifterna och lyckats mycket bra med t ex skuggningen och gråskalan. Ditt collage har en mycket bra komposition, som tillsammans med innehållet bidrar på ett utmärkt sätt till helhetsintrycket. Du behärskar blyertstekniken. välutvecklat bildspråk väl genomarbetad väl fungerande sätt väl fungerande, varierat och iderikt sätt

ARBETSPROCESS

Hur målmedvetet, iderikt och självständigt du arbetat. Hur väl du kan reflektera över ditt arbete och ditt resultat.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
I arbetsprocessen ser man att du.. och ........... då hur tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck. Ge omdömen om arbetsprocessen som är... Visa på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet
Exempel: Du har viss drivkraft. Du slutför dina obligatoriska arbeten, men behöver ibland hjälp för att genomföra eller slutföra arbetet. Du tar visst initiativ men behöver stöd av läraren. bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. prövar enkla enkla samband
Exempel: Du har drivkraft och är självständig och kan genomföra samt slutföra arbetet med bra resultat. Du fokuserar väl och provar egna lösningar för att nå uppsatta mål. formulerar och väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. prövar och omprövar utvecklade förhållandevis komplexa samband
Exempel: Du har stor drivkraft och är mycket självständig. Du klarar att planera, genomföra och slutföra arbetet med mycket bra resultat. Du visar på en stark inre vilja att utveckla din förmåga. Du löser alla arbetsmoment på egen hand med mycket gott resultat. formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt. prövar och omprövar då systematiskt välutvecklade komplexa samband
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: