Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4 Skriva instruerande text

Skapad 2017-05-16 18:11 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Svenska

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)


I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Under arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en instruerande text  (Förförståelse/förkunskaper)

• lära sig hur är en instruerande text är uppbyggd,  (Steg 1)

• lära sig vilka språkliga drag som används i en instruerande text, som verb i imperativ, ämnesspecifika ord och sambandsord (Steg 2)

• öva på det de lärt sig på Steg 1 och 2  (Steg 3)

• Skriva en egen instruktion som innehåller alla de språkliga drag som en instruerande text bör ha.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en instruerande texts  innehåll, syfte och struktur.

Eleverna arbetar med de olika språkliga drag som finns i en instruerande text som  verb i imperativ och korta tydliga instruktioner.

 • Eleverna skriver en egen instruerande text 

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att:

* förstå syftet med en instruerande text 

* kunna skriva en instruktion med ett tydligt innehåll anpassat till syftet

* kunna använda strukturen för en instruerande text 

* kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 4-6 Lgr 11

Skriva

Skriva olika slags texter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivteknik
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: