Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2017-05-16 20:06 i Östergårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Under några veckor kommer du att få lära dig om de tre stora världsreligioner kristendom, islam och judendom. Du skall få arbeta med några av deras viktigaste texter, symboler, traditioner och högtider.

Innehåll

Tid

Under vårterminen.

Mål

Konkretiserade mål:

 • känna till något om judendom, kristendom och islam
 • kan berätta om några skillnader och likheter mellan religionerna
 • känna till några högtider och symboler i de tre religionerna
 • känna till de olika heliga skrifterna och viktiga platser för dessa religioner
 • känna till begreppet religionsfrihet
 • känna till hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället
 • ha en förståelse för vad religion är och att alla människor tror olika

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • Läsa och bearbeta texter som hör till området
 • Diskutera och jämföra de tre religionerna med varandra
 • Skriva beskrivande texter om religionerna
 • Se på film som hör till området

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i samtal och diskussioner som rör området
 • kunna samarbeta med andra i mindre och större grupp
 • känna till om kristendom och på vilket sätt våra helger hör ihop med kristendom
 • känna igen religiösa symboler och heliga skrifter från de olika religionerna
 • samtala om de tre olika religionernas skillnader och likheter
 • kunna använda begrepp som har med området att göra
 • kunna lyssna aktivt till andras tankar och åsikter

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Slutligen lägger vi tillsammans in hur det gått i lärloggen på Unikum.

Uppgifter

 • Utvärdering av tema Religion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: