Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 6 Apalbyskolan

Skapad 2017-05-16 21:19 i Apalbyskolan Västerås Stad
Undervisningens innehåll i ämnet idrott och hälsa under år 6.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
En beskrivning av hur vi jobbar i idrott och hälsa på Apalbyskolan under år 6. Vad vi har för syften och mål med vår undervisning samt i grova drag, vad och hur vi gör under lektionerna och på idrottsdagarna.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleven möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv samt vistas i naturen under olika årstider. Undervisningen innehåller en bredd av aktiviteter och ger grundläggande kunskap i hur man kan påverka sin egen hälsa samt hur man kan förebygga risker i samband med fysisk aktivitet och friluftsliv. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Vi jobbar för att nå kunskapskraven i år 6 genom att:

Vi leker, spelar, idrottar och dansar. Inomhus och utomhus, individuellt och i grupp.

Vi övar grovmotoriken och koordinationen genom stationsträning, hinderbanor och andra sammansatta rörelser med och utan redskap.

Vi övar takt och rytm genom danser och rörelse till musik.

Vi simmar och tränar vattenvana samt övar livräddning i badhuset.

Vi pratar om hur aktiviteterna vi utför påverkar kroppen och hur vi mår.

Vi övar orientering med karta på skolgården, i vårt närområde och i skogen kring Apalby och Rocklunda.

Vi är ute under alla årstider. Vi åker skridskor och pratar om Allemansrätten och hur den ger oss möjligheter till friluftsliv.

Vi pratar om hur man kan undvika skador och förebygga risker i samband med idrott och friluftsliv.

Vi lär oss ord och begrepp som används vid samtal om idrott, hälsa och friluftsliv.

Dokumentation

Idrottsläraren dokumenterar kontinuerligt elevens utveckling och förmedlar till hemmet via skriftlig bedömning och samtal.

Bedömning

Bedömning sker inom de olika ämnesområdena utifrån de kunskapskrav som finns för år 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa år 6 Apalbyskolan

Rörelse

Ej godtagbara kunskaper. Insats krävs
Godtagbara kunskaper för årskursen
Mer än godtagbara kunskaper för årskursen
Jag kan delta i lekar, spel, idrott och dans. Jag förstår och följer de regler vi använder. Jag visar hänsyn och kan anpassa mig efter olika situationer.
Jag behärskar sammansatta grovmotoriska rörelser, med och utan redskap.
Jag kan härma rörelser till musik samt anpassa takt och rytm till musiken.

Hälsa och livsstil

Ej godtagbara kunskaper. Insats krävs
Godtagbara kunskaper för årskursen
Mer än godtagbara kunskaper för årskursen
Jag känner till och kan förklara hur aktivitet, träning och motion kan påverka min hälsa.
Jag känner till och kan beskriva hur man ska agera säkert vid idrott och hur jag kan göra för att minska skaderisken i samband med idrott.

Friluftsliv och utevistelse

Ej godtagbara kunskaper. Insats krävs
Godtagbara kunskaper för årskursen
Mer än godtagbara kunskaper för årskursen
Jag kan förbereda mig för och delta i olika aktiviteter utomhus under olika årstider.
Jag vet hur man ska agera säkert vid utevistelse och känner till Allemansrättens regler.
Jag förstår kartors uppbyggnad och symboler och jag kan orientera mig i närområdet med hjälp av en karta.

Simning och hantering av nödsituationer

Ej godtagbara kunskaper. Insats krävs
Godtagbara kunskaper för årskursen
Mer än godtagbara kunskaper för årskursen
Simning
Jag kan ännu inte simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
200 meter varav 50 meter i ryggläge.
200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Hantera nödsituationer
Jag kan ännu inte hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Jag kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Jag kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: