Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy

Skapad 2017-05-17 05:47 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Var möts häxor och troll, feer och prinsessor? Var finns det talande djur, förtrollade skogar och bortglömda slott? var är huvudpersonen ofta ett barn som får ett uppdrag men råkar ut för massor av äventyr med olika hinder på vägen? - Jo, i fantasyns fantastiska värld. Vi tar oss genom magiska passager och kastar oss in i fantasyvärlden och tar oss vidare mot att skriva en inledning till en egen fantasyberättelse.

Innehåll

 

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi inleder arbetsområdet med att prata om vad som är typiska drag hos fantasyberättelsen. Vi går igenom nya ord och begrepp kopplat till genren.
Ni kommer att läsa en fantasy bok tillsammans. Under läsningens gång kommer vi också att ta upp och förklara ord som kan vara svåra att förstå.

Ni kommer få en läsläxa och skriva bloggar. 

Förutom läsning kommer vi att jobba med olika skrivuppgifter.  Vi avslutar arbetsområdet med att skriv en bokrecension, ge respons på varandras texter och bearbeta dem utifrån responsen.

Ni kommer att redovisa era fantasy bokrecension inför klassen.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att muntligt och skriftligt kunna redogöra för fantasyns särdrag. Jag tittar också på din förmåga att läsa med flyt  samt hur väl du förstår innehållet och kan delta i diskussioner kring det vi läser.

I din inledning till fantasyberättelsen tittar jag på hur du använder språket när det gäller stavning, ordförråd, meningsbyggnad och skiljetecken. Jag tittar också på hur väl anpassar din inledning till genren och hur du kan bearbeta din text utifrån respons du får av mig och någon klasskamrat.

 

Utvärdering

 Jag kommer att fylla i matrisen nedan och ge er muntlig feedback. Ni kommer att få utvärdera er arbetsinsats genom en skriftlig utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA

Matriser

SvA
Matris Unikum Sv A åk 7-9

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: